Lista tematów projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2011/2012

czwartek, 29 września 2011 17:15 Krzysztof KLem
Drukuj
Nazwiska, tematy i cele projektów edukacyjny
nauczycieli PG nr 18 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku
w roku szkolnym 2011/2012
(w porządku alfabetycznym)

 

Artysiewicz Dorota

Temat: Fryderyk Chopin Polski Kompozytor Narodowy.

Cel: Analiza życia i twórczość Fryderyka Chopina celem znalezienia i potwierdzenia wpływów wywartych na nią przez muzykę ludową”

Bartoszuk Barbara

Temat: Podróże kształcą - poznaj Europę.

Cel ogólny: wykonanie przez zespoły uczniowskie prezentacji multimedialnych dotyczących warunków środowiska przyrodniczego i walorów turystycznych wybranych krajów Europy.

Bobka Bogusław

Temat: Negatywne skutki stosowania dopingu w sporcie.

Cel: uświadomienie młodzieży uprawiającej sport szkodliwości stosowania niedozwolonych środków dopingujących.

Bołbot Elżbieta

Temat: Discovering London - odkrywanie Londynu.

Cel: zaplanowanie 7-dniowej wycieczki po Londynie w połączeniu ze zdobyciem wiedzy o najatrakcyjniejszych miejscach i zbytkach tego miasta.

Brzezińska Barbara

Temat: Temat: Rodzice, rodzeństwo, dziadkowie w poezji i prozie – wieczór poetycki.

Cel: przygotowanie spektaklu poetyckiego polegającego na interpretacji głosowej i montażu tekstów literackich na ww. temat.

Brzostowska Grażyna

Temat: Przygoda z liczbą Pi.

Cel: uświadomienie roli odkrycia liczby pi w rozwoju cywilizacji i pokazanie jej wpływu na różne aspekty naszego życia.

Brzozowska Agnieszka

Temat: Cuda architektury a bryły złożone.

Cel ogólny: rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów poprzez obserwowanie, analizowanie i opisywanie otaczającego świata.

Burzyńska Dorota

Temat: Marzenia a możliwości. Jaki zawód chciałbym wykonywać w przyszłości?

Cel: uczeń rozumie rolę świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia i przyszłego zawodu.

Chrostowska Alicja

Temat: Motyw śmierci - Wielkiej Zatracicielki w literaturze i dziełach plastycznych.

Cel główny: poszerzenie wiedzy na temat motywu śmierci w literaturze i sztuce oraz kształcenie umiejętności dostrzegania uniwersalnych wartości wpisanych w dzieła sztuki.

Czajkowska Helena

Temat: "Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz? - pochodzenie człowieka ,a Pismo Święte".

Cel: poznanie pochodzenia człowieka jako istoty wyróżnionej przez Boga na kartach Pisma Świętego.

Czyżewska Joanna

Temat: Współzawodnictwo sportowe jako „kuźnia” charakteru. Kronika sportu szkolnego w Publicznym Gimnazjum nr 18 w latach 2006 – 2011 – medaliści Gimnazjady Miasta Białegostoku i Województwa Podlaskiego.

Cel: zachęcanie do rozwijania swoich umiejętności poprzez uprawianie ulubionej dyscypliny sportowej.

Daniluk Anna

Temat: Międzynarodowe korporacje - zysk za wszelką cenę.

Cel: zapoznanie uczniów z metodami i skutkami osiągania założonych celów (zysków) przez wybrane międzynarodowe korporacje oraz kształtowanie wśród uczniów postaw świadomego konsumenta.

Dobrzyńska Lucyna

Temat: Jak przygotować organizm do wysiłku fizycznego?

Cel: umiejętność przeprowadzenia rozgrzewki przed wysiłkiem fizycznym.

Ejsmont Grzegorz

Temat: Współzawodnictwo sportowe jako „kuźnia” charakteru. Kronika sportu szkolnego w Publicznym Gimnazjum nr 18 w latach 2006 – 2011 w koszykówce i piłce siatkowej – medale Gimnazjady Miasta Białegostoku i Województwa Podlaskiego oraz uczestnicy finałów krajowych.

Cel: sport jako inspiracja do wszelkiej aktywności i motywacji do bycia lepszym.

Fiłończuk Joanna

Temat: Motyw rycerza w literaturze i sztuce.

Cel: poznanie tekstów kultury,  prezentujących wizerunek rycerza (m.in. na podstawie „Krzyżaków” H. Sienkiewicza).

Grygoruk Michał

Temat: Co wpływa na zdrowy styl życia?

Cel: promocja aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży, uświadomienie znaczenia zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży oraz poszerzenie wiedzy na ten temat.

Grzegorek Sebastian

Temat: Libero w piłce siatkowej.

Cele: dobór i technika ćwiczeń przy treningu zawodnika Libero.

Harasimowicz Piotr

Temat: Jak wygrać życie?

Cele główne:

Heleniak Alicja

Temat: Śladami kultury żydowskiej.

Cel główny: poznanie słynnych postaci żydowskich oraz obyczajów żydowskich i ich znaczenia w życiu Żydów.

Jakubowska Barbara

Temat: Współzawodnictwo sportowe jako „kuźnia” charakteru. Kronika sportu szkolnego w Publicznym Gimnazjum nr 18 w latach 2006 – 2011 - osiągnięcia sekcji lekkoatletycznej.

Cel: propagowanie lekkiej atletyki – „królowej sportu”.

Janczarska Ewa

Temat: Matematyka a zdrowie.

Cel główny: zainteresowanie uczniów zagadnieniami dotyczącymi edukacji zdrowotnej w kontekście wykorzystania zdobytej wiedzy matematycznej w praktyce

Janik Danuta

Temat: Podróże z matematyką.

Cel ogólny: zaplanowanie wycieczki krajoznawczej i sporządzenie jej kosztorysu z uwzględnieniem kosztów  noclegów, wynajmu autokaru lub przejazdu pociągiem, biletów wstępu do wybranych obiektów i posiłków.

Kalina Mirosława

Temat: Śladami króla Stefana Batorego.

Cel: tworzenie narracji historycznej z wykorzystaniem informacji pozyskanych z różnych źródeł, kształtowanie krytycznego stosunku wobec mitów, stereotypów i uprzedzeń.

Karwacka Renata

Temat: Wolontariat – szkoła pomagania innym.

Cel: uwrażliwienie na potrzeby innych. Kształtowanie postaw prospołecznych.

Klimaszewski Jacek

Temat: Hartuj się - bądź zdrowy.

Cel: Poznanie ogólnych zasad i metod hartowania się, a tym samym odniesienie odporności organizmu ludzkiego.

Kondraciuk Piotr

Temat: Profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom i zagrożeniom społecznym dzieci i młodzieży przez sport i wychowanie w kulturze fizycznej.

Cel ogólny: umiejętność zainspirowania dzieci i młodzieży szczególnie w wieku gimnazjalnym zajęciami sportowymi o charakterze integracyjnym z zachowaniem zasad fair play.

Kwiecińska Iwona

Temat: Polscy laureaci literackiej nagrody Nobla. Tworzymy prezentację multimedialną.

Cel: poznanie życia i twórczości polskich laureatów nagrody Nobla.

Lajdorf Barbara

Temat: Samowar – jego historia i miejsce w kulturze rosyjskiej.

Cel: poszerzenie wiedzy na temat tradycji w kulturze Rosji.

Leszkowicz Celina

Temat: Wielcy chemicy i ich odkrycia.

Cel projektu : poznanie sylwetek sławnych chemików i ich dorobku naukowego.

Lewończuk Konrad

Temat: Wpływ treningu na sprawność fizyczną w piłce nożnej.

Cel: umiejętność przeprowadzenia badań sprawności fizycznej.

Lisowska Monika

Temat: Świąteczne zakupy w mojej rodzinie.

Praktyczne wykorzystanie umiejętności matematycznych przy kalkulowaniu budżetu rodzinnego w grudniu.

Lompart Maria

Temat: Czesław Miłosz - życie i słowo.

Cel: wzbogacenie wiedzy o życiu i sylwetce twórczej Czesława Miłosza.

Łapiński Adam

Temat: „Meine Traumschule – Moja szkoła marzeń”.

Cel: poznanie i utrwalenie słownictwa związanego z budynkiem szkoły oraz doskonalenie umiejętności opisywania poszczególnych lekcji, nauczycieli, uczniów oraz zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem konstrukcji gramatycznych (Praepositionen mit Dativ; ich meine/glaube; meiner Meinung nach).

Marczuk Andrzej

Temat: Aktywność fizyczna - rola i znaczenie w życiu człowieka. formy ruchu dla różnych grup wiekowych.

Cele: zdrowotne i społeczne znaczenie aktywności fizycznej.

Misiejuk Iwona

Temat: Reise durch Deutschland - Wycieczka po Niemczech.

Cel: zaplanowanie tygodniowej wycieczki po Niemczech z uwzględnieniem środków lokomocji, noclegów, miejsc wartych zwiedzenia, obowiązujących cen.

Molska Małgorzata

Temat: Zwyczaje i obrzędy wielkanocne Podlasia.

Cel: zapoznanie z kulturą i sztuką ludową Podlasia.

Mroziewska Ewa

Temat: Polscy Ojcowie Europy.

Cele:

  1. Rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej dokonań wielkich Polaków w wymiarze europejskim.
  2. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez wzbudzanie dumy z sukcesów Polaków.
  3. Propagowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa kulturowego.

Nieścior Grażyna

Temat: A focus on Poland / Białystok.

Cel ogólny projektu: zaprezentowanie własnego miasta (regionu lub kraju) w formie plastyczno – literackiej ; poszerzenie wiedzy oraz bogacenie słownictwa związanego z  historią, geografią, literaturą, kulturą, sztuką oraz postaciami słynnych Polaków / Białostoczan.

Olkowska Ewa

Temat: Białystok - meine Stadt (Białystok - moje miasto).

Cel: poznanie najciekawszych miejsc w mieście, utworzenie mini przewodnika po Białymstoku w języku niemieckim

Paszkowska Hanna

Temat: Znaczenie prawidłowego gospodarowania ziemskimi zasobami energetycznymi dla dalszego rozwoju cywilizacji.

Cel projektu: poznanie różnych metod produkcji energii z punktu widzenia ekonomii i ekologii w ramach rozwoju cywilizacji.

Pawelska Mirosława

Temat: "Zgoda buduje, niezgoda rujnuje" - tropimy motyw skutków różnych postaw ludzi wobec sytuacji konfliktowych w oparciu o wybrane teksty literackie i własne obserwacje.

Cel ogólny. ukazanie skutków zachowań i postaw ludzi w sytuacjach konfliktowych na przykładach wybranych utworów literackich ni własnych obserwacji.

Ponikarczyk Dorota

Temat: Czy wiesz, co jesz?

Cel ogólny: rozwijanie samodzielności, samorządności, umiejętności współdziałania i życia w grupie.

Rodziewicz Wojciech

Temat: Taniec jako jeden z elementów aktywności ruchowej dzieci i młodzieży.

Cele pracy:

Romańczuk Mariusz

Temat: Podlasie świątyniami słynie.

Cel: zapoznanie z bogactwem architektonicznym świątyń prawosławnych.

Romańczuk Iwona

Temat: O naszym Prawosławiu.

Cel: zainteresowanie uczniów wartościami duchowymi płynącymi z tradycji Cerkwi Prawosławnej.

Sasinowski Tadeusz

Temat: Żyj zdrowo, odżywiaj się zdrowo.

Cele: zwiększenie świadomości uczniów odnośnie wpływu żywienia i aktywności fizycznej na nasze zdrowie.

Sepko Marzanna

Temat: W zdrowym ciele, zdrowy duch.

Cele programu: kształtowanie postaw propagujący zdrowy styl życia. Uświadomienie uczniom potrzeby racjonalnego odżywiania oraz systematycznego wdrażania do aktywnego wypoczynku.

Siemiończyk Regina

Temat: Welcome to my kitchen.

Cel główny: opracowanie książki kucharskiej w języku angielskim (w formie prezentacji multimedialnej lub papierowej).

Sobolewska Bożena

Temat: Mistrzowie sportu rodem z Podlasia.

Cel: przybliżenie sylwetek i drogi do sportowego sukcesu wybitnych podlaskich sportowców.

Sołowianowicz Joanna

Temat: „Safety precautions during natural disasters” - (Środki bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych).

Cel projektu: przewidywanie niebezpieczeństw i troska o własne bezpieczeństwo w rejonie zagrożonym oraz zasady postępowania w czasie klęsk żywiołowych.

Suproń Jarosław

Temat: Współzawodnictwo sportowe jako „kuźnia” charakteru. Kronika sportu szkolnego w Publicznym Gimnazjum nr 18 w latach 2006 – 2011 w lekkiej atletyce – medaliści Gimnazjady Miasta Białegostoku i Województwa Podlaskiego, uczestnicy finałów krajowych i mistrzostw Polski, tabela rekordów szkoły.

Cel: poznanie sylwetek najlepszych lekkoatletów Publicznego Gimnazjum nr 18.

Szymańska Barbara

Temat: Wpływ kwasów omega-3 na zdrowie człowieka.

Cel: uświadomienie roli kwasów omega-3 w funkcjonowaniu organizmu człowieka.

Śliżewska Maria

Temat: "Fizyka w kuchni".

Cel: pokazanie, że z wieloma zjawiskami fizycznymi mamy styczność każdego dnia, na każdym kroku, zaczynając np. od porannej herbaty, oraz uświadomienie, że znajomość praw fizyki może być bardzo przydatna nawet w kuchni.

Tylicka Marzena

Temat: Czy znajomość skali pH jest przydatna?

Cel: zapoznanie się ze skalą pH, jej budową i zastosowaniem. Określenie pH roztworów kwasów, zasad oraz substancji stosowanych w życiu codziennym (np. ocet, mydło w płynie, coca-cola, sok z cytryny, herbata, woda).

Waszkiewicz Joanna

Temat: Temperament  jako istotny czynnik poznania człowieka.

Cel: właściwe postrzeganie siebie i innych.

Wojszko Krzysztof

Temat: W zdrowym ciele zdrowy duch.

Cel: edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród gimnazjalistów, promocja codziennej aktywności fizycznej.

Zajko Zbigniew

Temat: Zdrowy styl życia.

Cel: formy rekreacji ruchowej i wpływ jej na zdrowie człowieka.

Zarzecki Andrzej

Temat: Temat: Edukacja olimpijska jako jedno z zadań we współczesnej szkole.

Cele:

Zdanowicz Eugeniusz

Temat: Piłka siatkowa na tle innych gier zespołowych.

Cel: popularyzacja piłki siatkowej wśród rówieśników.