ZSP nr 5 w BIAŁYMSTOKU

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku ul. Magnoliowa 13

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
WOLONTARIAT
KLUB OŚMIU

wolontariat

Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Innym określeniem jest ochotnik (choć ten wyraz ma też inne znaczenia). Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.
Maraton pisania listów Amnesty International 2012

Drukuj

front„Aleś Bialacki jest jednym z czołowych obrońców praw człowieka na Białorusi, jak również Przewodniczącym Centrum Praw Człowieka "Wiosna". 4 sierpnia 2011 roku został aresztowany, a 24 listopada 2011 roku osadzony w więzieniu na cztery i pół roku. Amnesty International uważa, że uwięzienie Alesia Bialackiego ma na celu uniemożliwienie mu dalszej działalności na rzecz obrony praw człowieka, a także uznaje Alesia Bialackiego za więźnia sumienia.

Aleś Bialacki nie został poddany sprawiedliwemu procesowi sądowemu. Część zaprezentowanych dowodów była anonimowa lub ich autentyczność była wątpliwa. W trakcie przesłuchań niektórych spośród świadków zadawano pytania niezwiązane z aktem oskarżenia, a odnoszące się do działalności Alesia Bialiackiego na rzecz obrony praw człowieka, bądź pytania dotyczące działalności samych świadków.” Źródło: Amnesty Internatiolnal

 8 i 9 grudnia 2012 roku można było  napisać list w jego obronie i nie tylko jego. To właśnie zrobiliśmy. Wspólnie z kolegami i niektórymi z naszych absolwentów w V Liceum Ogólnokształcącym im. króla Jana III Sobieskiego, na zaproszenie Dyrekcji oraz społeczności liceum, wzięliśmy udział w maratonie pisania listów Amnesty International.  Pierwsza grupa pisała listy pod opieką pani Joanny Sołowianowicz. Druga grupa- uczniowie z klas z rozszerzonym programem nauczania języka angielskim pod opieką pani Elżbiety Bołbot pisali, oczywiście po angielsku, do prezydenta Białorusi właśnie w sprawie Alesia Bialackiego.

<<foto galeria>>

 

Szlachetna Paczka - finał 2012

Drukuj
frontW tym roku zorganizowaliśmy Szlachetna Paczkę po raz trzeci, a drugi z dużym zaangażowaniem całej społeczności szkolnej.  Jesteśmy dumni z faktu, iż potrafimy działać wspólnie dla dobra innych ludzi. Udało się nam zaspokoić prawie wszystkie wymienione przez wybraną rodzinę potrzeby. To bardzo skromni ludzie, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.  Niech wszyscy, którzy przyczynili się do stworzenia tegorocznej PACZKI wiedzą, że zrobili coś BARDZO DOBREGO.  Wierzymy, że radość wypełnia ich serca!
 
 
 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 2012

Drukuj

front W 1986 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych w dowód uznania dla wielu niestrudzonych ochotników, którzy swój czas i umiejętności darowują innym, wyznaczyła dzień 5 grudnia jako Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Wolontariusze pomagają innym bezinteresownie, angażując swój czas, umiejętności, a niekiedy również środki materialne. W ten sposób wolontariusze pokazują, jak przez swoje dobre działanie każdy człowiek może zmieniać świat wokół siebie, czyniąc go lepszym.

 Koło Naukowe Młodych Wolontariuszy przy Zakładzie  Pedagogiki Społecznej Wydziału  Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku zorganizowało seminarium pod hasłem: „WOLONTARIAT - NASZ LEPSZY ŚWIAT” , które odbyło się dnia 4 grudnia 2012 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Celem seminarium była promocja idei wolontariatu, prezentacja dorobku kół naukowych, ukazanie działalności woluntarystycznej podejmowanej przez studentów, nawiązanie współpracy z placówkami z sektora rządowego i pozarządowego. <<zobacz program seminarium>>

Koordynator naszego Klubu Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu pani Elżbieta Bołbot wystąpiła podczas seminarium z prezentacją o obliczach wolontariatu w gimnazjum. Dowiedzieliśmy się, że nasze działania stały się inspiracją dla innych.

Serdecznie gratulujemy!

 <GALERIA>

 

Banki Żywności 2012

Drukuj

frintCzy można cieszyć się świętami, gdy doskwiera głód?

- pod takim hasłem Banki Żywności rozpoczęły Świąteczną Zbiórkę Żywności i zachęcały wszystkich do wsparcia osób najuboższych. W Polsce w skrajnym ubóstwie żyje ponad 2,5 mln osób. Na to jak będą wyglądały ich święta, może mieć wpływ każdy z nas.

Od 7 do 9 grudnia każdy mógł podzielić się świątecznymi zakupami. W ponad 3 300 sklepach spożywczych, w 540 miejscowościach na terenie całej Polski, przy specjalnie oznakowanych koszach czekało 50 000 wolontariuszy Banków Żywności, w tym MY w Eurosamie przy ul. Witosa. Przekazane produkty trafią do magazynów Banków Żywności, gdzie zostaną zważone i posortowane, a następnie przekazane podopiecznym organizacji charytatywnych współpracujących z Bankami Żywności. Są to m.in. osoby samotnie wychowujące dzieci, bezdomni, chorzy, bezrobotni, a także rodziny wielodzietne i osoby samotne.

Banki Żywności to organizacje pozarządowe, które codziennie pomagają potrzebującym, bez względu na ich pochodzenie, wyznanie czy poglądy. Tegoroczną, 16-tą Świąteczną Zbiórkę Żywności zorganizowały 32 Banki Żywności, które odpowiedzialne były za przeprowadzenie akcji w regionie swojej działalności.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie akcji i wyrozumiałość!

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

Czynienie dobra INNYM!!!

Drukuj

szlach_paczkaPrzygotujmy razem SZLACHETNĄ PACZKĘ. W tym roku NASZA RODZINA to Pani Anna (30 l.) i pan Jan (31 l.) którzy wychowują trojkę uroczych dzieci: Paulinkę (7 l.), Pawełka (2 l.) i Wiktorię (3 miesiące). Tworzą cudowną i kochającą się rodzinę. Trudna sytuacja materialna, w której się znajdują, zaczęła się jakieś 2 lata temu, kiedy to ...

Więcej…
 


Strona 4 z 10