ZSP nr 5 w BIAŁYMSTOKU

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku ul. Magnoliowa 13

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
OGŁOSZENIA >>> WYNIKI Wojewódzki Konkurs Matematyczny - 2013

WYNIKI Wojewódzki Konkurs Matematyczny - 2013

Drukuj

matemat_konk

WYNIKI - Wojewódzki Konkurs Matematyczny 2013

<PLIK PDF>


Prace z etapu wojewódzkiego Konkursu Matematycznego będą do wglądu w Publicznym Gimnazjum nr 18 w Białymstoku, ul. Magnoliowa13, w następujących terminach:

12.03 (wtorek)    godz. 15.30 – 16.30 sala 124

13. 03 (środa)      godz. 17.00 – 18.00 sala 124

14.03 (czwartek) godz. 15.30 – 16.30 sala 124

 


Zgodnie z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego:

Prace konkursowe udostępnia się do wglądu uczniom w obecności rodziców/ prawnych opiekunów oraz rodzicom/ prawnym opiekunom uczestników konkursu) – II pkt. 17 Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, czyli bez obecności nauczycieli.

Rodzice/prawni opiekunowie uczestnika konkursu mają prawo złożyć odwołanie od wyników konkursu po każdym stopniu.

Odwołanie, którego wzór stanowi Załącznik nr 12 do Regulaminu, wraz z uzasadnieniem musi być złożone na piśmie i musi zawierać wskazanie zadań, których ocena jest kwestionowana. Odwołanie od wyników stopnia wojewódzkiego wnosi się w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu za pośrednictwem przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej powołanej przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły będącej siedzibą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

Ostateczny termin składania odwołań to 14.03 (czwartek) do godz. 16.30.

Odwołania, które wpłyną po terminie nie zostaną przekazane do rozpatrzenia przez Wojewódzką Komisję Odwoławczą.

 

Ewa Janczarska

Przewodnicząca Komisji Wojewódzkiej

 

 

 

 


Załącznik nr 10
............................................ Białystok, 11.03.2013r.
(Pieczęć szkoły) (Miejscowość, data)
Wojewódzka Komisja Konkursowa
Konkurs Matematyczny Etap Wojewódzki
(Nazwa konkursu)
PROTOKÓŁ
z przebiegu stopnia wojewódzkiego Konkursu Matematycznego przeprowadzonego w dniu 11 marca 2013roku.
Komisja w składzie:
1. przewodniczący  Ewa Janczarska
2. wiceprzewodniczący   Grażyna Brzostowska  
3. sekretarz    Iwona Gałaszewicz
4. Małgorzata Andronik
5. Małgorzata Malczewska
6. Beata Kondracka
7. Jolanta Kaźmierska
8. Elżbieta Łojewska
9. Natalia Mackiewicz
10. Alina Mikołajczuk
stwierdza, że w konkursie uczestniczyło 45 uczniów z 28 szkół. 
liczba możliwych do zdobycia punktów - 40,
minimum kwalifikacyjne wynosi - 32 punkty.

Laureatami zostałi uczniowie:
lp. Dane ucznia Szkoła/Instytucja Liczba uzyskanych punktów %
Kod Imię/imiona Nazwisko Klasa Pełna nazwa Adres
1 M30 Marta  Banel II Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie ul. Mickiewicza 2       16-010 Wasilków  39 98%
2 M08 Anna Białokozowicz III Społeczne Gimnazjum Nr 7 PTO 15-363 Białystok,        ul. Dzielna 19 40 100%
3 M06 Bartłomiej Boguszewski III Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Siemiatyczach ul. Andersa 4, 17-300 Siemiatycze 36 90%
4 M05 Krzysztof  Ciborowski III Gimnazjum w Zespole Szkół     w Rosochatem Kościelnem Rosochate Kościelne ul.Mazowiecka 5                       18 - 220 Czyżew 35 88%
5 M33 Marek Ciborowski III g Gimnazjum w Mońkach ul. Leśna 3, 19-100 Mońki 37 93%
6 M41 Wojciech Ciszewski III b Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 47b 39 98%
7 M04 Michał Drużyński II Gimnazjum  ul. Główna 2, 18-208 Kulesze Kościelne 35 88%
8 M26 Filip Ejlak II b Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 47b 38 95%
9 M19 Piotr Krzysztof Gaiński II b Zespół Szkół nr 8 Gimnazjum nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 126 36 90%
10 M11 Piotr Gierda III Publiczne Gimnazjum nr 7           im. ks. Stanisława Konarskiego 15-879 Białystok         ul. Stołeczna 6 38 95%
11 M13 Katarzyna Magda Gruntowicz II Prywatne Gimnazjum Nr 6 ul.Św.A.Boboli 47     15-649 Białystok 37 93%
12 M42 Grzegorz Ignatowicz II Gimnazjum nr 3 ul. Poniatowskiego 9 17-100 Bielsk Podlaski 34 85%
13 M28 Jacek Jakimiuk IA Publiczne Gimnazjum Nr 3           im. Izabeli Branickiej w Białymstoku 15 -040 Białystok           ul. Spacerowa 6 32 80%
14 M40 Dominik Korzątkowski III a Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne ul. Łagodna 10 15-757 Białystok 32 80%
15 M36 Michał Łupiński IIIgb Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży ul. Bernatowicza 4  Łomża 34 85%
16 M18 Urszula  Maciejewska III a Publiczne Gimnazjum nr 18           im. króla Stefana Batorego Białystok,                             ul. Magnoliowa 13 35 88%
17 M34 Martyna  Maksimowicz IIIA Publiczne Gimnazjum Nr 3           im. Izabeli Branickiej w Białymstoku 15 -040 Białystok           ul. Spacerowa 6 32 80%
18 M24 Arkadiusz Mroczkowski IIIC Gimnazjum im. A Mickiewicza w Stawiskach 18-520 Stawiski       ul. Polowa 26 36 90%
19 M15 Maciej  Mucha III Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne 15-840 Białystok          ul. Narewska 11 39 98%
20 M20 Jan Murawski IIgb Publiczne Gimnazjum nr 6 w Łomży ul. Bernatowicza 4  Łomża 32 80%
21 M21 Mateusz Ościłowski IIIb Publiczne Gimnazjum nr 19 Sportowe Ul. Kamienna 15,       15-021 Białystok 36 90%
22 M09 Katarzyna  Ozorowska III Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie ul. Mickiewicza 2       16-010 Wasilków  32 80%
23 M29 Magdalena Maria Proszewska III Społeczne Gimnazjum nr 2 STO   w Białymstoku ul. Narewska 13, 15-840 Białystok 35 88%
24 M43 Michał Przełomski III a Gimnazjum w Zespole Szkół w Nowince 16-304 Nowinka, Nowinka 14 35 88%
25 M01 Piotr Roszkowski III b Gimnazjum nr 4 w Augustowie 16-300 Augustów, ul. Śródmieście 31 40 100%
26 M35 Sylwia  Rutkowska III Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie ul. Mickiewicza 2       16-010 Wasilków  34 85%
27 M44 Kamil Sawicki III b Gimnazjum nr 4 w Augustowie 16-300 Augustów, ul. Śródmieście 31 38 95%
28 M32 Szymon Sidoruk IIId Publiczne Gimnazjum Nr 13 im.św. Królowej Jadwigi ul.Piastowska 3D              15-207 Białystok 35 88%
29 M38 Marek Smolarczyk 3d Publiczne Gimnazjum nr 7           im. ks. Stanisława Konarskiego 15-879 Białystok         ul. Stołeczna 6 35 88%
30 M22 Aleksandra Sztabkowska 3e Publiczne Gimnazjum nr 7           im. ks. Stanisława Konarskiego 15-879 Białystok         ul. Stołeczna 6 33 83%
31 M02 Karolina Tkaczuk II Gimnazjum nr 3 ul. Poniatowskiego 9 17-100 Bielsk Podlaski 39 98%
32 M39 Dominika Wasilewska IIId Publiczne Gimnazjum Nr 13 im.św. Królowej Jadwigi ul.Piastowska 3D              15-207 Białystok 40 100%
33 M45 Damian Wyszołmirski III C Miejskie Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zambrowie 18-300 Zambrów, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6a  37 93%
34 M03 Aleksandra Justyna Zacharczyk III a Publiczne Gimnazjum nr 9                 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, Łomża 33 83%
35 M27 Domnika Zajkowska III Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne 15-840 Białystok          ul. Narewska 11 40 100%
36 M16 Monika Zielińska III Społeczne Gimnazjum nr 4 STO ul. Mieszka 5,               15-054 Białystok 39 98%
Uwaga: Proszę podać dokładne dane zgodnie z  tabelą !
Finalistami zostali uczniowie:
lp. Dane ucznia Szkoła/Instytucja Liczba uzyskanych punktów %
Kod Imię/imiona Nazwisko Klasa Pełna nazwa Adres
1 M14 Karolina  Antoniak IIIf Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży 18 - 400 Łomża                  ul. Reymonta 9 27 68%
2 M17 Jacek  Ciszkowski  III A Publiczne Gimnazjum w Śniadowie 18-411 Śniadowo,          ul. Łomzyńska 29  30 75%
3 M07 Marcin Korzeniecki III Gimnazjum w Zespole Szkół     im. Ks. Jerzego Popiełuszki     w Juchnowcu Górnym ul. Szkolna 5, 16-061 Juchnowiec 31 78%
4 M31 Michał Kuc III d Gimnazjum w Mońkach ul. Leśna 3, 19-100 Mońki 27 68%
5 M12 Dawid Łagutowski- Anchimiuk III Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne 15-840 Białystok          ul. Narewska 11 30 75%
6 M37 Maciej Maliszewski III a Publiczne Gimnazjum nr 18           im. króla Stefana Batorego Białystok,                             ul. Magnoliowa 13 20 50%
7 M10 Katarzyna Matys IIIC Publiczne Gimnazjum Nr 3           im. Izabeli Branickiej w Białymstoku 15 -040 Białystok           ul. Spacerowa 6 28 70%
8 M25 Urszula Anita Matysiuk III a Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne ul. Łagodna 10 15-757 Białystok 25 63%
9 M23 Aleksandra Rybołowicz IIId Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego ul. Jesienna 8,             15-151 Białystok 26 65%
Uwaga: Proszę podać dokładne dane zgodnie z  tabelą !
Czytelne podpisy członków komisji: