ZSP nr 5 w BIAŁYMSTOKU

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku ul. Magnoliowa 13

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
OGŁOSZENIA >>> Konkurs Przedmiotowy z Biologii - wyniki rejon 2015

Konkurs Przedmiotowy z Biologii - wyniki rejon 2015

Drukuj

WYNIKI STOPNIA REJONOWEGO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z BIOLOGII

Prace z etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii będą do wglądu w Publicznym Gimnazjum nr 18 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku, ul Magnoliowa 13, w następujących terminach:

21.01 (środa) w godzinach: 16.00 - 18.00 sala 129

22.01 (czwartek) w godzinach: 16.00 -18.00 sala 129

23.01 (piątek) w godzinach: 15.00 – 17.00 sala 129

Prace będą udostępniane wyłącznie rodzicom (prawnym opiekunom) – pkt. II Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii - uczestników etapu rejonowego.

Bardzo proszę o posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość rodzica/prawnego opiekuna.

Zgodnie z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego odwołanie od wyników stopnia rejonowego wnosi się do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia listy uczniów zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego konkursu.

Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły będącej siedzibą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

Prezydium Wojewódzkiej Komisji Konkursowej rozpatruje odwołanie w terminie 3 dni od upływu terminu wnoszenia odwołań.

Decyzja prezydium jest ostateczna. Odwołania, które wpłyną po terminie nie zostaną rozpatrzone. Odwołanie należy złożyć na formularzu dostępnym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Listy uczniów zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego publikowane są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

<<<lista z wynikami>>

Bożena Sobolewska – Przewodnicząca

Wojewódzkiej Komisji Konkursu Przedmiotowego z Biologii

 

Krótko

Nasz patron
Stefan Batory (węg. Báthory István, ur. 27 września 1533 w Szilágysomlyó, zm. 12 grudnia 1586 w Grodnie) – książę siedmiogrodzki od 1571, król Polski i wielki książę litewski od 1576, po ślubie (w tym samym roku) z Anną Jagiellonką, córką Zygmunta I Starego. Przez wielu historyków uważany jest za jednego z najwybitniejszych polskich królów elekcyjnych.