Laureaci konkursów przedmiotowych

Drukuj

Laureaci konkursów przedmiotowych

Publicznego Gimnazjum nr 18 im. króla Stefana Batorego
w roku szkolnym 2009/2010

 

L.p.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Przedmiot

Nauczyciel prowadzący

1.

Łochnicka Agata

II C

Język polski

Joanna Fiłończuk

2.

Łochnicka Agata

II C

Język angielski

Regina Siemiończyk

3.

Dobrzyńska Katarzyna

II A

Historia

Joanna Rećko

4.

Białasz Mariusz

I A

Historia

Dariusz Mierzyński/ Maria Białasz

5.

Pałygiewicz Natalia

III A

Matematyka

Bogusława Turowska - Kuzyka

6.

Gorbacz Zuzanna

III A

Matematyka

Bogusława Turowska – Kuzyka/

Ewa Janczarska

7.

Kalinowski Arkadiusz

III A

Geografia

Barbara Bartoszuk

8.

Wosek Agnieszka Barbara

III A

Język niemiecki

Iwona Misiejuk

9.

Haponiuk Dorota

III B

Biologia

Bożena Sobolewska

10. Izabela Rudkowska III D Biologia Bożena Sobolewska