UWAGA!

czwartek, 29 października 2020 12:16 Dyrektror ZSP5 w Białymstoku
Drukuj

W związku z dużą liczbą zachorowań na terenie województwa i kraju

proszę wszystkich rodziców

o rozważenie konieczności pozostawiania dzieci w świetlicy szkolnej.