Nasze MOTTO

Z wszystkich ludzkich rzeczy tylko wiedza jest nieśmiertelna. Plutarch

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Plany i rozkłady >>> Plan klas

Plan klas

Drukuj

plan klas sem II 2016-2017

 

1 a 1 b 1 k 1 l 1 p 1 s
2 a 2 b 2 c 2 d 2 k 2 p
3 a 3 b 3 k 3 l 3 p 3 s

1 a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
  Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
WF dz
Chyża
MS41
  Język polski
Lompart
20
2.
8.55-9.40
  Chemia
Leszkowicz
217
Chemia
Leszkowicz
217
WF dz
Chyża
004
Godzina wychowawcza
Bołbot
112
3.
9.50-10.35
WF ch
Marczuk
DS3
Biologia
Sobolewska
129
WOS
Rećko
102
Geografia
Bartoszuk
211
WF dz
Chyża
MS41
WF ch
Marczuk
MS30
4.
10.45-11.30
Biologia
Sobolewska
129
Historia
Kalina
103
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
Język angielski2
Bołbot
112
Język angielski1
Siemiończyk
107
5.
11.50-12.35
Język angielski1
Siemiończyk
107
Język angielski2
Bołbot
112
Język angielski1
Siemiończyk
107
Język angielski2
Bołbot
112
Muzyka
Rodziewicz
216
Język angielski1
Siemiończyk
107
Język angielski2
Bołbot
112
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
6.
12.50-13.35
Język polski
Lompart
20
Geografia
Bartoszuk
211
Fizyka
Śliżewska
218
Zajęcia techniczne
Klem
141
Historia
Kalina
102
7.
13.45-14.30
Język polski
Lompart
20
WF dz
Chyża
MS41
Język angielski1
Siemiończyk
107
Język angielski2
Bołbot
112
Język polski
Lompart
20
Język rosyjski1
Lajdorf
101
Język niemiecki2
Misiejuk
202
8.
14.40-15.25
Religia kat.
KS Chajter
21
  WF ch
Marczuk
MS30
WF ch
Marczuk
MS41
Religia kat.
KS Chajter
21
9.
15.35-16.20
WDŻWR
Kotyńska
102
       
10.
16.25-17.10
         

1 b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Biologia
Sobolewska
129
Matematyka
Janczarska
207
  WF dz
Chyża
004
 
2.
8.55-9.40
Matematyka
Janczarska
206
Zajęcia techniczne
Burzyńska
141
WF dz
Chyża
MS41
Religia kat.
KS Chajter
21
 
3.
9.50-10.35
WF dz
Chyża
MS41
WF ch
Marczuk
DS3
Język niemiecki1
Misiejuk
202
Język angielski2
Sołowianowicz
109
Geografia
Bartoszuk
211
Historia
Białasz
103
WF ch
Marczuk
MS30
4.
10.45-11.30
Język polski
Brzezińska
106
WOS
Rećko
102
Chemia
Leszkowicz
217
Język angielski1
Nieścior
208
Język angielski2
Sołowianowicz
109
Chemia
Leszkowicz
217
5.
11.50-12.35
Język polski
Brzezińska
106
Język niemiecki2
Misiejuk
202
Język angielski1
Nieścior
208
Matematyka
Janczarska
207
Fizyka
Paszkowska
218
Język angielski1
Nieścior
208
Język angielski2
Sołowianowicz
109
6.
12.50-13.35
Geografia
Bartoszuk
211
WF dz
Chyża
tenisowa
Biologia
Sobolewska
129
Matematyka
Janczarska
207
Muzyka
Rodziewicz
216
7.
13.45-14.30
    Język polski
Brzezińska
106
Język polski
Brzezińska
106
Historia
Białasz
103
8.
14.40-15.25
    WF ch
Marczuk
MS30
WF ch
Marczuk
MS41
Godzina wychowawcza
Misiejuk
202
9.
15.35-16.20
        Religia kat.
KS Chajter
21
10.
16.25-17.10
         

1 k

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Język polski
Brzezińska
106
Zajęcia techniczne
Burzyńska
141
Język angielski
Lajdorf
101
Geografia
Bartoszuk
211
Chemia
Leszkowicz
217
2.
8.55-9.40
Biologia
Sobolewska
129
Religia kat.
KS Chajter
21
Matematyka
Janczarska
207
Chemia
Leszkowicz
217
Biologia
Sobolewska
129
3.
9.50-10.35
WF dz
Klimaszewski
DS1
WF ch
Zajko
DS2
WF dz
Klimaszewski
MS30
WF ch
Zajko
DS1
WF dz
Klimaszewski
tenisowa
WF ch
Zajko
MS30
WOS
Rećko
102
WF dz
Klimaszewski
DS2
WF ch
Zajko
DS3
4.
10.45-11.30
WF dz
Klimaszewski
DS1
WF ch
Zajko
DS2
WF dz
Klimaszewski
MS30
WF ch
Zajko
DS1
WF dz
Klimaszewski
MS30
WF ch
Zajko
silownia
Język niemiecki
Misiejuk
202
WF dz
Klimaszewski
MS30
WF ch
Zajko
tenisowa
5.
11.50-12.35
Religia kat.
KS Chajter
21
Matematyka
Janczarska
207
Język polski
Brzezińska
106
WF dz
Klimaszewski
MS30
WF ch
Zajko
DS1
Geografia
Bartoszuk
211
6.
12.50-13.35
Język angielski
Lajdorf
101
Fizyka
Paszkowska
218
Język polski
Brzezińska
106
WF dz
Klimaszewski
MS30
WF ch
Zajko
DS1
Matematyka
Janczarska
207
7.
13.45-14.30
Język angielski
Lajdorf
101
Historia
Kalina
106
Historia
Kalina
102
Matematyka
Janczarska
207
Muzyka
Rodziewicz
216
8.
14.40-15.25
    Godzina wychowawcza
Sobolewska
129
Język polski
Brzezińska
106
 
9.
15.35-16.20
         
10.
16.25-17.10
         

1 l

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Język polski
Pawelska
201
  Chemia
Leszkowicz
217
Matematyka
Lisowska
108
Geografia
Bartoszuk
211
2.
8.55-9.40
Muzyka
Rodziewicz
216
Język polski
Pawelska
201
Godzina wychowawcza
Pawelska
201
Geografia
Bartoszuk
211
Historia
Rećko
102
3.
9.50-10.35
Historia
Rećko
102
Język polski
Pawelska
201
Język polski
Pawelska
201
Język niemiecki
Misiejuk
202
WF dz
Suproń
DS1
WF ch
Zajkowska
boisko
4.
10.45-11.30
Matematyka
Lisowska
108
Matematyka
Lisowska
108
WF dz
Suproń
boisko
WF ch
Zajkowska
DS1
WF dz
Suproń
DS3
WF ch
Zajkowska
silownia
WF dz
Suproń
DS2
WF ch
Zajkowska
boisko
5.
11.50-12.35
WF dz
Suproń
tenisowa
WF ch
Zajkowska
boisko
WF dz
Suproń
MS41
WF ch
Zajkowska
tenisowa
WF dz
Suproń
DS3
WF ch
Zajkowska
boisko
WF dz
Suproń
DS3
WF ch
Zajkowska
silownia
WOS
Rećko
102
6.
12.50-13.35
WF dz
Suproń
MS41
WF ch
Zajkowska
silownia
WF dz
Suproń
silownia
WF ch
Zajkowska
MS41
Religia kat.
Borek E.
212
Biologia
Sobolewska
129
Matematyka
Lisowska
108
7.
13.45-14.30
Chemia
Leszkowicz
217
Fizyka
Paszkowska
218
Zajęcia techniczne
Burzyńska
141
WOS
Rećko
102
Fizyka
Paszkowska
218
8.
14.40-15.25
Język angielski
Lajdorf
101
Religia kat.
Borek E.
212
  Język angielski
Lajdorf
101
Język angielski
Lajdorf
101
9.
15.35-16.20
         
10.
16.25-17.10
         

1 p

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
WF ch
Rekść
DS3
Język polski
Fiłończuk
205
WF ch
Rekść
DS2
   
2.
8.55-9.40
WF ch
Rekść
DS3
Język polski
Fiłończuk
205
WF ch
Rekść
DS2
Zajęcia techniczne
Burzyńska
141
Chemia
Leszkowicz
217
3.
9.50-10.35
Język polski
Fiłończuk
205
WF ch
Rekść
DS3
Język polski
Fiłończuk
205
Biologia
Sobolewska
129
Geografia
Bartoszuk
211
4.
10.45-11.30
Fizyka
Paszkowska
218
WF ch
Rekść
DS3
Język angielski
Nieścior
208
Geografia
Bartoszuk
211
Matematyka
Brzostowska
124
5.
11.50-12.35
Matematyka
Brzostowska
124
WOS
Kalina
103
Język niemiecki
Łapiński
119
Religia kat.
Borek E.
212
Godzina wychowawcza
Łapiński
119
6.
12.50-13.35
Religia kat.
Borek E.
212
Matematyka
Brzostowska
124
Muzyka
Rodziewicz
216
Język angielski
Nieścior
208
Fizyka
Paszkowska
218
7.
13.45-14.30
WDŻWR
Kotyńska
102
Język angielski
Nieścior
208
Chemia
Leszkowicz
217
Matematyka
Brzostowska
124
Historia
Kalina
102
8.
14.40-15.25
    Historia
Kalina
102
WF ch
Rekść
SP21
WF ch
Rekść
DS3
9.
15.35-16.20
      WF ch
Rekść
SP21
WF ch
Rekść
DS3
10.
16.25-17.10
         

1 s

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Język polski
Wardowicz
113
WDŻWR
Kotyńska
102
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
Chemia
Leszkowicz
217
WF dz
BOREK B.
DS3
WF ch
Dobrzyńska
MS30
2.
8.55-9.40
Geografia
Bartoszuk
211
Język angielski
Sołowianowicz
109
WF ch
Dobrzyńska
DS1
WF dz
BOREK B.
DS3
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
WF dz
BOREK B.
DS3
WF ch
Dobrzyńska
MS30
3.
9.50-10.35
Fizyka
Śliżewska
217
Geografia
Bartoszuk
211
WF dz
BOREK B.
DS1
WF ch
Dobrzyńska
MS41
Język polski
Wardowicz
113
WOS
Kalina
103
4.
10.45-11.30
Muzyka
Rodziewicz
216
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
Zajęcia techniczne
Burzyńska
141
Język polski
Wardowicz
113
WOS
Kalina
103
5.
11.50-12.35
Religia kat.
Borek E.
212
WF dz
BOREK B.
DS1
WF ch
Dobrzyńska
DS2
Historia
Kalina
102
WF dz
BOREK B.
DS2
WF ch
Dobrzyńska
MS41
Chemia
Leszkowicz
217
6.
12.50-13.35
Język angielski
Sołowianowicz
109
WF dz
BOREK B.
DS1
WF ch
Dobrzyńska
DS2
Język angielski
Sołowianowicz
109
WF dz
BOREK B.
DS3
WF ch
Dobrzyńska
MS41
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
7.
13.45-14.30
WF dz
BOREK B.
DS1
WF ch
Dobrzyńska
DS2
Religia kat.
Borek E.
212
Fizyka
Śliżewska
218
Biologia
Sobolewska
129
Godzina wychowawcza
Turowska-Kuzyka
206
8.
14.40-15.25
WF dz
BOREK B.
DS1
WF ch
Dobrzyńska
DS2
  Język polski
Wardowicz
113
Historia
Kalina
103
Język niemiecki
Łapiński
119
9.
15.35-16.20
         
10.
16.25-17.10
         

2 a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Zajęcia artystyczne
Rodziewicz
216
Religia kat.
KS Chajter
21
Geografia
Bartoszuk
211
WDŻWR
Kotyńska
102
Informatyka1
Burzyńska
142
Informatyka2
Klem
144
2.
8.55-9.40
Język niemiecki2
Łapiński
119
Język rosyjski1
Lajdorf
101
Chemia
Cybulińska
218
Matematyka
Brzostowska
124
Biologia
Szymańska
125
Informatyka1
Burzyńska
142
Informatyka2
Klem
144
3.
9.50-10.35
Język polski
Wardowicz
113
Język angielski1
Bołbot
112
Język angielski2
Siemiończyk
107
Fizyka
Śliżewska
207
Język angielski1
Bołbot
112
Język angielski2
Siemiończyk
107
Język angielski1
Bołbot
112
Język angielski2
Siemiończyk
107
4.
10.45-11.30
Język angielski1
Bołbot
112
Język angielski2
Siemiończyk
107
Biologia
Szymańska
125
WF dz
Chyża
tenisowa
WF ch
Marczuk
MS41
WF dz
Chyża
MS41
WF ch
Marczuk
MS30
WF dz
Chyża
MS41
WF ch
Marczuk
silownia
5.
11.50-12.35
WF dz
Chyża
DS3
WF ch
Marczuk
MS41
Język rosyjski1
Lajdorf
101
Język niemiecki2
Łapiński
119
Język angielski1
Bołbot
112
Język angielski2
Siemiończyk
107
Język polski
Wardowicz
113
Matematyka
Brzostowska
124
6.
12.50-13.35
Matematyka
Brzostowska
124
Historia
Białasz
102
Język polski
Wardowicz
113
Matematyka
Brzostowska
124
Język polski
Wardowicz
113
7.
13.45-14.30
Religia kat.
KS Chajter
21
Plastyka
Molska
203
Godzina wychowawcza
Wardowicz
113
Historia
Białasz
108
Język polski
Wardowicz
113
8.
14.40-15.25
         
9.
15.35-16.20
         
10.
16.25-17.10
         

2 b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Historia
Rećko
102
Język polski
Brzezińska
106
Historia
Rećko
102
Język niemiecki1
Łapiński
119
Język niemiecki2
Misiejuk
202
 
2.
8.55-9.40
Matematyka
Lisowska
108
Biologia
Szymańska
125
Język angielski1
Sołowianowicz
109
Język angielski2
Waszkiewicz
208
Język angielski1
Sołowianowicz
109
Język niemiecki2
Misiejuk
202
Religia kat.
Borek E.
212
3.
9.50-10.35
Język polski
Brzezińska
106
Język niemiecki1
Łapiński
119
Język angielski2
Waszkiewicz
101
Matematyka
Lisowska
108
Matematyka
Lisowska
108
Język angielski1
Sołowianowicz
109
Język angielski2
Waszkiewicz
101
4.
10.45-11.30
Biologia
Szymańska
125
Geografia
Bartoszuk
211
WF dz
Chyża
tenisowa
WF ch
Marczuk
MS41
WF dz
Chyża
MS41
WF ch
Marczuk
MS30
WF dz
Chyża
MS41
WF ch
Marczuk
silownia
5.
11.50-12.35
WF dz
Chyża
DS3
WF ch
Marczuk
MS41
Zajęcia artystyczne
Molska
203
Informatyka1
Burzyńska
142
Informatyka2
Klem
144
Język polski
Brzezińska
106
Język polski
Brzezińska
106
6.
12.50-13.35
Chemia
Leszkowicz
217
Matematyka
Lisowska
108
Informatyka1
Burzyńska
142
Informatyka2
Klem
144
Fizyka
Paszkowska
218
Język polski
Brzezińska
106
7.
13.45-14.30
Plastyka
Molska
203
Godzina wychowawcza
Lisowska
108
Religia kat.
Borek E.
212
   
8.
14.40-15.25
         
9.
15.35-16.20
         
10.
16.25-17.10
         

2 c

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Język polski
Lompart
20
      Plastyka
Molska
203
2.
8.55-9.40
Historia
Białasz
103
Matematyka
Lisowska
108
Język niemiecki2
Misiejuk
202
Historia
Białasz
103
Zajęcia artystyczne
Molska
203
3.
9.50-10.35
Fizyka
Paszkowska
218
Informatyka1
Burzyńska
142
Język angielski2
Nieścior
208
Chemia
Leszkowicz
217
WF dz
Chyża
MS41
WF ch
Marczuk
DS2
Język polski
Lompart
20
4.
10.45-11.30
WF dz
Chyża
MS41
WF ch
Marczuk
MS30
Informatyka1
Burzyńska
142
Język angielski2
Nieścior
208
Matematyka
Lisowska
108
Matematyka
Lisowska
108
Matematyka
Lisowska
108
5.
11.50-12.35
Biologia
Sobolewska
129
WF dz
Chyża
004
WF ch
Marczuk
silownia
WF dz
Chyża
tenisowa
WF ch
Marczuk
silownia
Biologia
Sobolewska
129
Religia kat.
Borek E.
212
6.
12.50-13.35
Język niemiecki1
Łapiński
119
Język niemiecki2
Misiejuk
202
Język polski
Lompart
20
Godzina wychowawcza
Nieścior
208
Język polski
Lompart
20
Język angielski2
Nieścior
208
Język niemiecki1
Łapiński
119
7.
13.45-14.30
Język angielski1
Nieścior
208
Język polski
Lompart
20
Informatyka2
Klem
144
Język angielski1
Nieścior
208
Geografia
Bartoszuk
211
 
8.
14.40-15.25
    Informatyka2
Klem
144
Język angielski1
Nieścior
208
Religia kat.
Borek E.
212
 
9.
15.35-16.20
         
10.
16.25-17.10
         

2 d

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Fizyka
Śliżewska
218
Biologia
Szymańska
125
Język polski
Lompart
20
Religia kat.
KS Chajter
21
WDŻWR
Kotyńska
102
2.
8.55-9.40
Historia
Kalina
106
Język niemiecki1
Łapiński
119
Język niemiecki2
Misiejuk
202
Język polski
Lompart
20
Język niemiecki1
Łapiński
119
Język angielski2
Siemiończyk
107
Historia
Kalina
103
3.
9.50-10.35
Język angielski1
Lajdorf
101
Język angielski2
Siemiończyk
107
Matematyka
Lisowska
108
Zajęcia artystyczne
Molska
203
Biologia
Szymańska
125
Matematyka
Lisowska
108
4.
10.45-11.30
Język polski
Lompart
20
Chemia
Cybulińska
218
Język angielski1
Lajdorf
101
Język angielski2
Siemiończyk
107
Język polski
Lompart
20
Geografia
Bartoszuk
211
5.
11.50-12.35
Informatyka1
Burzyńska
142
Informatyka2
Klem
144
Język polski
Lompart
20
Matematyka
Lisowska
108
Język angielski1
Lajdorf
101
Język niemiecki2
Misiejuk
202
Religia kat.
KS Chajter
21
6.
12.50-13.35
Informatyka1
Burzyńska
142
Informatyka2
Klem
144
Godzina wychowawcza
Kalina
103
Plastyka
Molska
203
Matematyka
Lisowska
108
WF dz1
GRZEGOREK J.
DS3
WF ch
Suproń
DS1
7.
13.45-14.30
WF dz1
GRZEGOREK J.
004
WF ch
Suproń
MS30
WF dz
Grzegorek S.
DS3
WF ch
Suproń
MS30
WF dz
Grzegorek S.
DS1
WF ch
Suproń
DS2
WF dz
Grzegorek S.
DS3
WF ch
Suproń
MS30
WF dz1
GRZEGOREK J.
DS3
WF ch
Suproń
MS30
8.
14.40-15.25
WF dz1
GRZEGOREK J.
tenisowa
WF ch
Suproń
MS30
WF dz
Grzegorek S.
DS3
WF ch
Suproń
MS30
WF dz
Grzegorek S.
DS1
WF ch
Suproń
DS2
WF dz
Grzegorek S.
DS3
WF ch
Suproń
MS30
 
9.
15.35-16.20
         
10.
16.25-17.10
         

2 k

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Matematyka
Janczarska
207
WF dz1
Sepko
DS3
WFch1
Zajko
MS30
  WF dz1
Sepko
DS3
WFch1
Zajko
DS2
Fizyka
Paszkowska
218
2.
8.55-9.40
Historia
Rećko
102
WF dz1
Sepko
DS3
WFch1
Zajko
MS30
Zajęcia artystyczne
Molska
203
WF dz1
Sepko
DS3
WFch1
Zajko
DS2
Geografia
Bartoszuk
211
3.
9.50-10.35
Informatyka1
Burzyńska
142
Informatyka2
Klem
144
Matematyka
Janczarska
207
Język angielski
Sołowianowicz
109
Matematyka
Janczarska
207
Biologia
Szymańska
125
4.
10.45-11.30
Informatyka1
Burzyńska
142
Informatyka2
Klem
144
Chemia
Leszkowicz
217
Język polski
Pawelska
201
Godzina wychowawcza
Rećko
102
Język angielski
Sołowianowicz
109
5.
11.50-12.35
WF dz
Zajko
DS2
WF ch
Brzuzy
MS30
Historia
Rećko
102
Plastyka
Molska
203
Język angielski
Sołowianowicz
109
Język polski
Pawelska
201
6.
12.50-13.35
WF dz
Zajko
DS2
WF ch
Brzuzy
MS30
Język polski
Pawelska
201
Biologia
Szymańska
125
Religia kat.
Borek E.
212
Język polski
Pawelska
201
7.
13.45-14.30
Język niemiecki
Łapiński
119
Język polski
Pawelska
201
Matematyka
Janczarska
207
Religia kat.
Borek E.
212
WF ch
Brzuzy
DS1
WF dz
Zajko
DS2
8.
14.40-15.25
WDŻWR
Kotyńska
102
Język niemiecki
Łapiński
119
WF ch
Brzuzy
DS3
WF dz
Zajko
tenisowa
  WF ch
Brzuzy
DS1
WF dz
Zajko
DS2
9.
15.35-16.20
    WF ch
Brzuzy
DS3
WF dz
Zajko
DS1
   
10.
16.25-17.10
         

2 p

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Historia
Mierzyński
119
WFch1
Rekść
silownia
Język angielski
Sołowianowicz
109
  WF ch
Lewończuk
DS1
2.
8.55-9.40
Język polski
Wardowicz
113
WFch1
Rekść
MS41
Fizyka
Paszkowska
218
  WF ch
Lewończuk
DS1
3.
9.50-10.35
Geografia
Bartoszuk
211
Religia kat.
KS Chajter
21
WF ch
Lewończuk
DS3
Informatyka1
Burzyńska
142
Informatyka2
Klem
144
Biologia
Sobolewska
129
4.
10.45-11.30
Matematyka
Janczarska
207
Język polski
Wardowicz
113
WF ch
Lewończuk
DS3
Informatyka1
Burzyńska
142
Informatyka2
Klem
144
Język polski
Wardowicz
113
5.
11.50-12.35
Plastyka
Molska
203
Język polski
Wardowicz
113
Biologia
Sobolewska
129
Matematyka
Janczarska
207
Język polski
Wardowicz
113
6.
12.50-13.35
Religia kat.
KS Chajter
21
Matematyka
Janczarska
207
Matematyka
Janczarska
207
Chemia
Cybulińska
217
Język niemiecki2
Misiejuk
202
Język rosyjski1
Lajdorf
101
7.
13.45-14.30
Język angielski
Sołowianowicz
109
Godzina wychowawcza
Rodziewicz
216
Zajęcia artystyczne
Rodziewicz
216
Historia
Mierzyński
113
Język angielski
Sołowianowicz
109
8.
14.40-15.25
WF ch
Lewończuk
SP21
Język niemiecki2
Misiejuk
202
Język rosyjski1
Lajdorf
101
  WF ch
Lewończuk
SP21
 
9.
15.35-16.20
WF ch
Lewończuk
SP21
    WF ch
Lewończuk
SP21
 
10.
16.25-17.10
         

3 a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
WF dz
Chyża
MS41
WF ch
Klimaszewski
MS41
WF ch
Klimaszewski
DS1
  WF dz
Chyża
MS41
2.
8.55-9.40
Język polski
Lompart
20
Biologia
Sobolewska
129
Historia
Rećko
102
WF ch
Klimaszewski
MS41
Język polski
Lompart
20
3.
9.50-10.35
Język polski
Lompart
20
WOS
Rećko
102
Język polski
Lompart
20
Religia kat.
KS Chajter
21
Matematyka
Brzostowska
124
4.
10.45-11.30
Matematyka
Brzostowska
124
Zajęcia artystyczne
Molska
203
Matematyka
Brzostowska
124
Chemia
Cybulińska
217
Historia
Rećko
102
5.
11.50-12.35
Fizyka
Śliżewska
218
Matematyka
Brzostowska
124
Fizyka
Śliżewska
218
Matematyka
Brzostowska
124
Język angielski1
Bołbot
112
Język angielski2
Siemiończyk
107
6.
12.50-13.35
Język angielski1
Bołbot
112
Język angielski2
Siemiończyk
107
Język angielski1
Bołbot
112
Język rosyjski2
Lajdorf
101
Język angielski1
Bołbot
112
Język angielski2
Siemiończyk
101
Język angielski1
Bołbot
112
Język rosyjski2
Lajdorf
101
Geografia
Bartoszuk
211
7.
13.45-14.30
Zajęcia techniczne
Klem
141
Język angielski2
Siemiończyk
107
Język rosyjski1
Lajdorf
101
EdB
Białasz
103
Język angielski2
Siemiończyk
107
Język rosyjski1
Lajdorf
101
Religia kat.
KS Chajter
21
8.
14.40-15.25
  Język polski
Lompart
20
WF dz
Chyża
MS41
Godzina wychowawcza
Lompart
20
WF ch
Klimaszewski
MS41
9.
15.35-16.20
  WF dz
Chyża
DS1
     
10.
16.25-17.10
         

3 b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
  WF ch
Klimaszewski
MS41
WF ch
Klimaszewski
DS1
   
2.
8.55-9.40
WF dz
Chyża
MS41
Język polski
Brzezińska
106
Język niemiecki1
Łapiński
119
Język rosyjski2
Lajdorf
101
WF ch
Klimaszewski
MS41
WF dz
Chyża
MS41
3.
9.50-10.35
Matematyka
Janczarska
207
Chemia
Leszkowicz
217
Biologia
Sobolewska
129
Fizyka
Paszkowska
218
Religia kat.
Borek E.
212
4.
10.45-11.30
Geografia
Bartoszuk
211
Matematyka
Janczarska
207
Matematyka
Janczarska
207
Matematyka
Janczarska
207
Język polski
Brzezińska
106
5.
11.50-12.35
Język niemiecki1
Łapiński
119
Język rosyjski2
Lajdorf
101
Fizyka
Paszkowska
218
Język angielski1
Nieścior
208
Język angielski2
Sołowianowicz
109
Zajęcia techniczne
Klem
141
Matematyka
Janczarska
207
6.
12.50-13.35
Język polski
Brzezińska
106
Zajęcia artystyczne
Molska
203
WOS
Kalina
102
Język polski
Brzezińska
106
EdB
Białasz
103
7.
13.45-14.30
Język polski
Brzezińska
106
Historia
Rećko
102
WF dz
Chyża
MS41
Język angielski1
Nieścior
208
Język angielski2
Sołowianowicz
109
Godzina wychowawcza
Brzezińska
106
8.
14.40-15.25
Język angielski1
Nieścior
208
Język angielski2
Sołowianowicz
109
WF dz
Chyża
MS41
  Historia
Rećko
102
WF ch
Klimaszewski
MS41
9.
15.35-16.20
      Religia kat.
Borek E.
212
 
10.
16.25-17.10
         

3 k

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
WF dz
Klimaszewski
DS1
WFch1
Zarzecki
DS2
  Język niemiecki
Misiejuk
202
Język polski
Pawelska
201
WOS
Kalina
103
2.
8.55-9.40
WF dz
Klimaszewski
DS1
WFch1
Zarzecki
DS2
Język angielski
Bołbot
112
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
Język polski
Pawelska
201
Fizyka
Paszkowska
218
3.
9.50-10.35
Język niemiecki
Misiejuk
202
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
Fizyka
Paszkowska
218
WF dz
Klimaszewski
DS3
WF ch
Zajko
DS1
Zajęcia techniczne
Klem
141
4.
10.45-11.30
Język polski
Pawelska
201
Język polski
Pawelska
201
WOS
Kalina
103
WF dz
Klimaszewski
DS1
WF ch
Zajko
DS2
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
5.
11.50-12.35
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
WF dz
Klimaszewski
MS30
WFch1
Zarzecki
DS3
WF dz
Klimaszewski
MS41
WF ch
Zajko
MS30
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
WF dz
Klimaszewski
DS2
WF ch
Zajko
DS3
6.
12.50-13.35
Biologia
Sobolewska
129
WF dz
Klimaszewski
MS30
WFch1
Zarzecki
DS3
WF dz
Klimaszewski
MS30
WF ch
Zajko
DS3
Historia
Białasz
103
WF dz
Klimaszewski
MS30
WF ch
Zajko
DS2
7.
13.45-14.30
Język angielski
Bołbot
112
Geografia
Bartoszuk
211
Zajęcia artystyczne
Molska
203
Chemia
Cybulińska
217
Język polski
Pawelska
201
8.
14.40-15.25
Religia kat.
Borek E.
212
Historia
Białasz
103
Religia kat.
Borek E.
212
Język angielski
Bołbot
112
EdB
Białasz
103
9.
15.35-16.20
  Godzina wychowawcza
Białasz
103
     
10.
16.25-17.10
         

3 l

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Godzina wychowawcza
Burzyńska
141
Chemia
Leszkowicz
217
Język polski
Pawelska
201
  Język angielski1
Waszkiewicz
101
2.
8.55-9.40
Język polski
Pawelska
201
Język angielski1
Waszkiewicz
101
Język angielski2
Nieścior
208
Matematyka
Lisowska
108
WDŻWR
Kotyńska
102
Matematyka
Lisowska
108
3.
9.50-10.35
Matematyka
Lisowska
108
WF dz
Zajkowska
MS41
WF ch
Marczuk
DS2
Język angielski1
Waszkiewicz
101
Język niemiecki2
Misiejuk
202
Język polski
Pawelska
201
Fizyka
Paszkowska
218
4.
10.45-11.30
WOS
Kalina
103
WF dz
Zajkowska
MS41
WF ch
Marczuk
DS2
Historia
Białasz
102
Język polski
Pawelska
201
Biologia
Sobolewska
129
5.
11.50-12.35
Fizyka
Paszkowska
217
Matematyka
Lisowska
108
EdB
Białasz
103
Matematyka
Lisowska
108
WF ch
Marczuk
silownia
WF dz
Zajkowska
MS41
6.
12.50-13.35
Zajęcia artystyczne
Molska
203
Język niemiecki1
Łapiński
119
Język niemiecki2
Misiejuk
202
WF dz
Zajkowska
MS41
WF ch
Marczuk
silownia
WF ch
Marczuk
silownia
WF dz
Zajkowska
DS2
WF ch
Marczuk
MS41
WF dz
Zajkowska
tenisowa
7.
13.45-14.30
WF ch
Marczuk
silownia
WF dz
Zajkowska
MS41
Historia
Białasz
103
WF dz
Zajkowska
DS3
WF ch
Marczuk
MS30
WF ch
Marczuk
silownia
WF dz
Zajkowska
MS41
Język angielski2
Nieścior
208
Język niemiecki1
Łapiński
119
8.
14.40-15.25
WF ch
Marczuk
silownia
WF dz
Zajkowska
MS41
Geografia
Bartoszuk
211
Zajęcia techniczne
Burzyńska
141
Język angielski2
Nieścior
208
Język polski
Pawelska
201
9.
15.35-16.20
Religia kat.
Borek E.
212
  Religia kat.
Borek E.
212
   
10.
16.25-17.10
         

3 p

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Język polski
Fiłończuk
205
WF ch
Łempicki
DS2
Fizyka
Paszkowska
218
WF ch
Łempicki
DS1
WF ch
Łempicki
DS2
2.
8.55-9.40
Język polski
Fiłończuk
205
WF ch
Łempicki
DS2
Język polski
Fiłończuk
205
WF ch
Łempicki
DS1
WF ch
Łempicki
DS2
3.
9.50-10.35
Historia
Mierzyński
119
Język polski
Fiłończuk
205
WF ch
Łempicki
DS2
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
4.
10.45-11.30
Język niemiecki1
Misiejuk
202
Język niemiecki2
Łapiński
119
Język angielski1
Bołbot
112
Język angielski2
Siemiończyk
107
WF ch
Łempicki
DS2
Język angielski1
Bołbot
112
Język angielski2
Siemiończyk
107
Zajęcia artystyczne
Molska
203
5.
11.50-12.35
Geografia
Bartoszuk
211
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
EdB
Białasz
103
Fizyka
Paszkowska
218
6.
12.50-13.35
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
Religia kat.
Borek E.
212
Chemia
Leszkowicz
217
Godzina wychowawcza
Bartoszuk
211
Język polski
Fiłończuk
205
7.
13.45-14.30
WF ch
Łempicki
DS3
Język niemiecki1
Misiejuk
202
Język niemiecki2
Łapiński
119
Biologia
Sobolewska
129
WOS
Kalina
103
Religia kat.
Borek E.
212
8.
14.40-15.25
WF ch
Łempicki
DS3
Zajęcia techniczne
Klem
141
Język angielski1
Bołbot
112
Język angielski2
Siemiończyk
107
Historia
Mierzyński
113
 
9.
15.35-16.20
    WDŻWR
Zajkowska
102
   
10.
16.25-17.10
         

3 s

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Historia
Białasz
103
  Matematyka
Brzostowska
124
Język polski
Wardowicz
113
Biologia
Sobolewska
129
2.
8.55-9.40
Fizyka
Śliżewska
218
WDŻWR
Kotyńska
102
Geografia
Bartoszuk
211
Język polski
Wardowicz
113
Matematyka
Brzostowska
124
3.
9.50-10.35
Matematyka
Brzostowska
124
Chemia
Cybulińska
218
Język niemiecki
Łapiński
119
Język angielski
Sołowianowicz
109
Zajęcia artystyczne
Molska
203
4.
10.45-11.30
Język polski
Wardowicz
113
Matematyka
Brzostowska
124
Fizyka
Śliżewska
218
Matematyka
Brzostowska
124
WF dz
Dobrzyńska
DS1
WF ch
GRZEGOREK J.
DS3
5.
11.50-12.35
WF ch
GRZEGOREK J.
silownia
WF dz
Dobrzyńska
DS1
Historia
Białasz
106
WF dz
Dobrzyńska
DS1
WF ch
GRZEGOREK J.
DS2
WOS
Rećko
102
WF dz
Dobrzyńska
DS1
WF ch
GRZEGOREK J.
MS30
6.
12.50-13.35
WF ch
GRZEGOREK J.
DS1
WF dz
Dobrzyńska
DS3
Zajęcia techniczne
Klem
141
WF dz
Dobrzyńska
DS2
WF ch
GRZEGOREK J.
DS1
WOS
Rećko
102
Religia kat.
Borek E.
212
7.
13.45-14.30
Religia kat.
Borek E.
212
WF dz
Dobrzyńska
DS1
WF ch
GRZEGOREK J.
DS2
Język angielski
Sołowianowicz
109
WF dz
Dobrzyńska
DS1
WF ch
GRZEGOREK J.
DS2
Godzina wychowawcza
Brzostowska
124
8.
14.40-15.25
Język niemiecki
Łapiński
119
WF dz
Dobrzyńska
DS1
WF ch
GRZEGOREK J.
DS2
EdB
Białasz
103
WF dz
Dobrzyńska
DS1
WF ch
GRZEGOREK J.
DS2
Język polski
Wardowicz
113
9.
15.35-16.20
Język angielski
Sołowianowicz
109
  Język polski
Wardowicz
113
   
10.
16.25-17.10
         
  Astar Plany Lekcji.
http://www.astar05.pl
 
 
 
 
Ulti Clocks content

wyszukiwarka

 

ksz zaw

 

ksz og

logo ster

 

logo unicef

logo sz r trakt

logosiatka

LOGO siatka

Batory 18 - Białystok

sos


Krótko

Nasz patron
Stefan Batory (węg. Báthory István, ur. 27 września 1533 w Szilágysomlyó, zm. 12 grudnia 1586 w Grodnie) – książę siedmiogrodzki od 1571, król Polski i wielki książę litewski od 1576, po ślubie (w tym samym roku) z Anną Jagiellonką, córką Zygmunta I Starego. Przez wielu historyków uważany jest za jednego z najwybitniejszych polskich królów elekcyjnych.