ZSP nr 5 w BIAŁYMSTOKU

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku ul. Magnoliowa 13

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Plany i rozkłady >>> Plan klas

Plan klas

Drukuj
Plan klas zsp5
1 A1 B1 C4 A
2 A2 B2 K2 L
2 P2 S3 A3 B
3 C3 D3 K3 P

1 A
Data publikacji: 25.02.2018

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
KZ
Zajkowska
101
Język angielski
Lajdorf
101
KZ
Zajkowska
101
2.
8.55-9.40
KZ
Zajkowska
101
KZ
Zajkowska
101
KZ
Zajkowska
101
KZ
Zajkowska
101
KZ
Zajkowska
101
3.
9.50-10.35
KZ
Zajkowska
101
KZ
Zajkowska
101
KZ
Zajkowska
101
KZ
Zajkowska
101
KZ
Zajkowska
101
4.
10.45-11.30
Język angielski
Lajdorf
101
KZ
Zajkowska
101
WF
Zajkowska
MS30
KZ
Zajkowska
101
KZ
Zajkowska
101
5.
11.50-12.35
WF
Zajkowska
MS30
Religia pr.
Romańczuk
101
KZ
Zajkowska
101
Religia kat.
KS Chajter
101
6.
12.55-13.40
Religia pr.
Romańczuk
106
Religia kat.
KS Chajter
101
7.
13.50-14.35
8.
14.45-15.30
9.
15.40-16.25
.....

1 B
Data publikacji: 25.02.2018

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
WF
Nieścior
MS30
KZ
Nieścior
106
KZ
Nieścior
106
KZ
Nieścior
106
Język angielski
Nieścior
106
2.
8.55-9.40
KZ
Nieścior
106
Język angielski
Nieścior
106
KZ
Nieścior
106
KZ
Nieścior
106
KZ
Nieścior
106
3.
9.50-10.35
KZ
Nieścior
106
KZ
Nieścior
106
KZ
Nieścior
106
KZ
Nieścior
106
KZ
Nieścior
106
4.
10.45-11.30
KZ
Nieścior
106
KZ
Nieścior
106
KZ
Nieścior
106
WF
Nieścior
MS30
KZ
Nieścior
106
5.
11.50-12.35
Religia kat.
KS Chajter
106
Religia kat.
KS Chajter
106
6.
12.55-13.40
7.
13.50-14.35
8.
14.45-15.30
9.
15.40-16.25
.....

1 C
Data publikacji: 25.02.2018

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
KZ
Dąbrowska
102
WF
Dąbrowska
MS30
WF
Dąbrowska
MS30
2.
8.55-9.40
Język angielski
Lajdorf
102
KZ
Dąbrowska
102
KZ
Dąbrowska
102
KZ
Dąbrowska
102
KZ
Dąbrowska
102
3.
9.50-10.35
KZ
Dąbrowska
102
KZ
Dąbrowska
102
KZ
Dąbrowska
102
KZ
Dąbrowska
102
KZ
Dąbrowska
102
4.
10.45-11.30
KZ
Dąbrowska
102
KZ
Dąbrowska
102
Język angielski
Lajdorf
102
KZ
Dąbrowska
102
KZ
Dąbrowska
102
5.
11.50-12.35
KZ
Dąbrowska
102
Religia pr.
Romańczuk
101
Religia kat.
KS Chajter
102
KZ
Dąbrowska
102
6.
12.55-13.40
Religia kat.
KS Chajter
102
Religia pr.
Romańczuk
106
7.
13.50-14.35
8.
14.45-15.30
9.
15.40-16.25
.....

4 A
Data publikacji: 25.02.2018

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Godz. wychowawcza
Artysiewicz
107
WDŻWR
Kotyńska
123
Matematyka
Lisowska
107
Przyroda
SZYMAŃSKA
129
2.
8.55-9.40
Plastyka
Artysiewicz
107
Język polski
Brzezińska
107
Język angielski
Sołowianowicz
107
Matematyka
Lisowska
107
Matematyka
Lisowska
107
3.
9.50-10.35
Przyroda
SZYMAŃSKA
129
Język polski
Brzezińska
107
Język polski
Brzezińska
107
Technika
Klem
107
Historia
Białasz
107
4.
10.45-11.30
Język polski
Brzezińska
107
Religia kat.
KS Chajter
107
WF
Chyża
MS41
Język polski
Brzezińska
107
WF
Chyża
MS41
5.
11.50-12.35
WF
Chyża
MS41
Matematyka
Lisowska
107
Informatyka1
Burzyńska
142
Informatyka2
Klem
144
Muzyka
Artysiewicz
107
Język angielski
Sołowianowicz
107
6.
12.55-13.40
Język angielski
Sołowianowicz
107
Religia kat.
KS Chajter
107
7.
13.50-14.35
WF
Chyża
DS3
8.
14.45-15.30
9.
15.40-16.25
.....

2 A
Data publikacji: 25.02.2018

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
WF ch
Klimaszewski
DS2
WF ch
Klimaszewski
DS1
WF dz
Chyża
MS41
WF dz
Chyża
MS41
2.
8.55-9.40
WF ch
Klimaszewski
DS3
Biologia
Szymańska
125
Fizyka
Paszkowska
218
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
Język angielski1
Sołowianowicz
109
Język angielski2
Siemionczyk
112
3.
9.50-10.35
WF ch
Klimaszewski
DS2
Informatyka1
Burzyńska
142
Informatyka2
Klem
144
Język niemiecki2
Misiejuk
202
Język rosyjski1
Lajdorf
123
Chemia
Cybulińska
217
Geografia
Bartoszuk
211
4.
10.45-11.30
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
Informatyka1
Burzyńska
142
Informatyka2
Klem
144
Język polski
Lompart
20
Język angielski1
Sołowianowicz
109
Język angielski2
Siemionczyk
112
Język polski
Lompart
20
5.
11.50-12.35
Język angielski1
Sołowianowicz
109
Język angielski2
Siemionczyk
112
Język angielski1
Sołowianowicz
109
Język angielski2
Siemionczyk
112
Język angielski1
Sołowianowicz
109
Język angielski2
Siemionczyk
112
Biologia
Szymańska
125
Plastyka
Molska
203
6.
12.55-13.40
Historia
Rećko
205
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
Język rosyjski1
Lajdorf
202
Język niemiecki2
Misiejuk
119
Historia
Rećko
205
7.
13.50-14.35
Zajęcia artystyczne
Molska
203
Język polski
Lompart
20
Religia kat.
Harasimowicz
21
Język polski
Lompart
20
Religia kat.
Harasimowicz
21
8.
14.45-15.30
Godz. wychowawcza
Lompart
20
Język polski
Lompart
20
WF dz
Chyża
MS41
WDŻWR
Kotyńska
123
9.
15.40-16.25
WF dz
Chyża
DS1
.....

2 B
Data publikacji: 25.02.2018

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
WF ch
Klimaszewski
DS2
WF ch
Klimaszewski
DS1
2.
8.55-9.40
WF ch
Klimaszewski
DS3
Matematyka
Janczarska
207
Język polski
Wardowicz
113
WF dz
Chyża
MS41
WF dz
Chyża
MS30
3.
9.50-10.35
WF ch
Klimaszewski
DS2
Zajęcia artystyczne
Molska
203
Język angielski1
Siemionczyk
112
Język angielski2
Zdanowicz
208
Język polski
Wardowicz
113
Język angielski1
Siemionczyk
112
Język niemiecki2
Misiejuk
202
4.
10.45-11.30
Matematyka
Janczarska
207
Język polski
Wardowicz
113
Historia
Rećko
205
Biologia
SZYMAŃSKA
129
Informatyka1
Burzyńska
142
Informatyka2
Klem
144
5.
11.50-12.35
Język niemiecki1
Misiejuk
202
Język angielski2
Zdanowicz
208
Język polski
Wardowicz
113
Matematyka
Janczarska
207
Język angielski1
Siemionczyk
112
Język niemiecki2
Misiejuk
202
Informatyka1
Burzyńska
142
Informatyka2
Klem
144
6.
12.55-13.40
Język niemiecki1
Misiejuk
202
Język angielski2
Zdanowicz
208
Biologia
SZYMAŃSKA
129
Religia kat.
Harasimowicz
21
Fizyka
Paszkowska
218
Matematyka
Janczarska
207
7.
13.50-14.35
Godz. wychowawcza
Misiejuk
202
Chemia
Cybulińska
217
WF dz
Chyża
MS41
Historia
Rećko
205
Język polski
Wardowicz
113
8.
14.45-15.30
Plastyka
Molska
203
WF dz
Chyża
DS3
Geografia
Bartoszuk
211
9.
15.40-16.25
Religia kat.
Harasimowicz
21
WDŻWR
Kotyńska
123
.....

2 K
Data publikacji: 25.02.2018

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Matematyka
Janczarska
207
Historia
Rećko
205
WDŻWR
Kotyńska
123
Język polski
Pawelska
201
Fizyka
Paszkowska
218
2.
8.55-9.40
Język niemiecki
Misiejuk
119
WF dz
Klimaszewski
DS2
WF ch
Zajko
DS3
Chemia
Cybulińska
217
Biologia
SZYMAŃSKA
129
Język niemiecki
Misiejuk
202
3.
9.50-10.35
Język polski
Pawelska
201
WF dz
Klimaszewski
DS2
WF ch
Zajko
DS3
Język polski
Pawelska
201
Matematyka
Janczarska
207
WF dz
Klimaszewski
MS30
WF ch
Zajko
DS1
4.
10.45-11.30
Biologia
SZYMAŃSKA
129
Matematyka
Janczarska
207
WF dz
Klimaszewski
DS2
WF ch
Zajko
DS1
Informatyka1
Burzyńska
142
Informatyka2
Klem
144
WF dz
Klimaszewski
MS30
WF ch
Zajko
DS1
5.
11.50-12.35
Język angielski
Lajdorf
123
Język polski
Pawelska
201
WF dz
Klimaszewski
MS30
WF ch
Zajko
DS1
Informatyka1
Burzyńska
142
Informatyka2
Klem
144
Religia kat.
Harasimowicz
21
6.
12.55-13.40
WF dz1
Chyża
MS41
WF ch
Zajko
DS3
Język polski
Pawelska
201
Geografia
Bartoszuk
211
WF dz
Klimaszewski
DS2
WF ch
Zajko
DS3
Plastyka
Molska
203
7.
13.50-14.35
WF dz1
Chyża
DS2
WF ch
Zajko
DS1
Język angielski
Lajdorf
202
Historia
Rećko
205
WF dz
Klimaszewski
DS2
WF ch
Zajko
DS3
Język angielski
Lajdorf
202
8.
14.45-15.30
Religia kat.
Harasimowicz
21
Godz. wychowawcza
Lajdorf
113
Matematyka
Janczarska
207
Zajęcia artystyczne
Molska
203
9.
15.40-16.25
.....

2 L
Data publikacji: 25.02.2018

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Geografia
Bartoszuk
211
Język niemiecki
Łapiński
119
Chemia
Cybulińska
217
Język angielski
Siemionczyk
112
2.
8.55-9.40
Biologia
SZYMAŃSKA
129
Historia
Rećko
205
Język polski
Pawelska
201
Język polski
Pawelska
201
Plastyka
Molska
203
3.
9.50-10.35
Matematyka
Lisowska
108
Matematyka
Lisowska
108
Informatyka1
Burzyńska
142
Informatyka2
Klem
144
Język polski
Pawelska
201
Język polski
Pawelska
201
4.
10.45-11.30
Historia
Rećko
205
Religia kat.
Borek E.
212
Informatyka1
Burzyńska
142
Informatyka2
Klem
144
Matematyka
Lisowska
108
Język polski
Pawelska
201
5.
11.50-12.35
WF ch
Marczuk
silownia
WF dz
Suproń
DS1
WF ch
Marczuk
DS2
WF dz
Suproń
DS3
WF ch
Marczuk
DS2
WF dz
Suproń
DS3
WF ch
Marczuk
DS1
WF dz
Suproń
MS30
WF dz
Suproń
DS2
WF ch
Marczuk
MS41
6.
12.55-13.40
WF ch
Marczuk
DS2
WF dz
Suproń
DS1
WF ch
Marczuk
DS2
WF dz
Suproń
DS3
WF dz
Suproń
DS2
WF ch
Marczuk
MS30
WF ch
Marczuk
DS1
WF dz
Suproń
MS30
WF dz
Suproń
DS2
WF ch
Marczuk
MS41
7.
13.50-14.35
Religia kat.
Borek E.
212
Fizyka
Paszkowska
218
Matematyka
Lisowska
108
Język angielski
Siemionczyk
112
Język niemiecki
Łapiński
119
8.
14.45-15.30
Język angielski
Siemionczyk
112
Biologia
SZYMAŃSKA
129
Zajęcia artystyczne
Molska
203
Godz. wychowawcza
Pawelska
201
9.
15.40-16.25
.....

2 P
Data publikacji: 25.02.2018

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Język niemiecki
Łapiński
119
Religia kat.
Borek E.
212
WF ch
Rekść
DS3
2.
8.55-9.40
Historia
Mierzyński
124
Godz. wychowawcza
Łapiński
119
WF ch
Rekść
DS3
Religia kat.
Borek E.
212
Język angielski
Zdanowicz
208
3.
9.50-10.35
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
WF ch
Rekść
MS30
Język niemiecki
Łapiński
119
Biologia
SZYMAŃSKA
129
Język polski
Lompart
20
4.
10.45-11.30
Fizyka
Paszkowska
218
WF ch
Rekść
DS3
Geografia
Bartoszuk
211
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
5.
11.50-12.35
Informatyka1
Burzyńska
142
Informatyka2
Klem
144
Zajęcia artystyczne
Molska
203
Język polski
Lompart
20
Język polski
Lompart
20
WF ch
Rekść
DS3
6.
12.55-13.40
Informatyka1
Burzyńska
142
Informatyka2
Klem
144
Chemia
Cybulińska
217
Język polski
Lompart
20
Język angielski
Zdanowicz
208
WF ch
Rekść
DS3
7.
13.50-14.35
Język polski
Lompart
20
Biologia
SZYMAŃSKA
129
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
Historia
Mierzyński
124
Plastyka
Molska
203
8.
14.45-15.30
WF ch
Rekść
DS3
Język angielski
Zdanowicz
208
WF ch
Rekść
DS2
9.
15.40-16.25
WF ch
Rekść
DS3
WF ch
Rekść
DS2
.....

2 S
Data publikacji: 25.02.2018

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
WF ch
Dobrzyńska
DS1
WF dz2
Pesel
DS2
Informatyka1
Burzyńska
142
Informatyka2
Klem
144
Język niemiecki
Łapiński
119
WF dz
Rodziewicz
DS1
WF ch
Dobrzyńska
DS2
WF dz
Rodziewicz
DS1
WF ch
Dobrzyńska
DS2
2.
8.55-9.40
WF ch
Dobrzyńska
DS1
WF dz2
Pesel
DS2
Informatyka1
Burzyńska
142
Informatyka2
Klem
144
Język angielski
Zdanowicz
208
WF dz
Rodziewicz
DS1
WF ch
Dobrzyńska
DS2
WF dz
Rodziewicz
DS1
WF ch
Dobrzyńska
DS2
3.
9.50-10.35
Język niemiecki
Łapiński
119
WF dz1
Marczuk
DS1
WF ch
Dobrzyńska
MS41
Chemia
Cybulińska
217
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
4.
10.45-11.30
Biologia
Szymańska
125
WF dz1
Marczuk
MS41
WF ch
Dobrzyńska
MS30
Język polski
Wardowicz
113
Biologia
Szymańska
125
Język angielski
Zdanowicz
208
5.
11.50-12.35
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
Fizyka
Paszkowska
218
Język polski
Wardowicz
113
Język angielski
Zdanowicz
208
Język polski
Wardowicz
113
6.
12.55-13.40
Plastyka
Molska
203
Język polski
Wardowicz
113
Zajęcia artystyczne
Molska
203
Historia
Rećko
205
Język polski
Wardowicz
113
7.
13.50-14.35
Historia
Rećko
205
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
WF ch
Dobrzyńska
DS1
WF dz1
Marczuk
DS3
Geografia
Bartoszuk
211
Religia kat.
Borek E.
212
8.
14.45-15.30
Religia kat.
Borek E.
212
Godz. wychowawcza
Turowska-Kuzyka
206
WF ch
Dobrzyńska
MS30
WF dz1
Marczuk
DS1
9.
15.40-16.25
.....

3 A
Data publikacji: 25.02.2018

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
Biologia
Szymańska
125
Zajęcia techniczne
Klem
141
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
2.
8.55-9.40
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
Geografia
Bartoszuk
211
Język niemiecki2
Łapiński
119
Język rosyjski1
Lajdorf
202
Historia
Białasz
124
Godz. wychowawcza
Wardowicz
113
3.
9.50-10.35
WF dz
Chyża
DS1
WF ch
Dobrzyńska
DS3
Język polski
Wardowicz
113
Język polski
Wardowicz
113
WF dz
Chyża
DS1
WF ch
Dobrzyńska
DS2
Język polski
Wardowicz
113
4.
10.45-11.30
Historia
Białasz
123
WOS
Białasz
124
Język angielski1
Sołowianowicz
109
Język angielski2
Siemionczyk
112
Fizyka
Paszkowska
218
Język angielski1
Sołowianowicz
109
Język angielski2
Siemionczyk
112
5.
11.50-12.35
Fizyka
Paszkowska
218
Język rosyjski1
Lajdorf
202
Język niemiecki2
Łapiński
119
Matematyka
Turowska-Kuzyka
206
Chemia
Cybulińska
217
EdB
Białasz
124
6.
12.55-13.40
Język angielski1
Sołowianowicz
109
Język angielski2
Siemionczyk
112
WF dz
Chyża
MS41
WF ch
Dobrzyńska
DS1
WF dz
Chyża
DS3
WF ch
Dobrzyńska
DS1
Język angielski1
Sołowianowicz
109
Język angielski2
Siemionczyk
112
Religia kat.
Harasimowicz
21
7.
13.50-14.35
Język polski
Wardowicz
113
Język angielski1
Sołowianowicz
109
Język angielski2
Siemionczyk
112
Zajęcia artystyczne
Molska
203
WDŻWR
Kotyńska
123
8.
14.45-15.30
Język polski
Wardowicz
113
Religia kat.
Harasimowicz
21
9.
15.40-16.25
.....

3 B
Data publikacji: 25.02.2018

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Język polski
Pawelska
201
Matematyka
Lisowska
108
Język angielski2
Sołowianowicz
109
Język angielski1
Zdanowicz
208
Matematyka
Lisowska
108
2.
8.55-9.40
Geografia
Bartoszuk
211
Zajęcia artystyczne
Molska
203
EdB
Białasz
124
Język niemiecki2
Misiejuk
202
Język angielski1
Zdanowicz
208
WDŻWR
Kotyńska
123
3.
9.50-10.35
WF dz
Chyża
DS1
WF ch
Dobrzyńska
DS3
Język niemiecki1
Łapiński
119
Język angielski2
Sołowianowicz
109
Matematyka
Lisowska
108
WF dz
Chyża
DS1
WF ch
Dobrzyńska
DS2
Język angielski1
Zdanowicz
208
Język angielski2
Sołowianowicz
109
4.
10.45-11.30
Matematyka
Lisowska
108
Historia
Rećko
205
Religia kat.
Harasimowicz
21
Język polski
Pawelska
201
Matematyka
Lisowska
108
5.
11.50-12.35
Historia
Rećko
205
Chemia
Cybulińska
217
Język niemiecki1
Łapiński
119
Język niemiecki2
Misiejuk
202
Język polski
Pawelska
201
Godz. wychowawcza
Lisowska
108
6.
12.55-13.40
Fizyka
Paszkowska
218
WF dz
Chyża
MS41
WF ch
Dobrzyńska
DS1
WF dz
Chyża
DS3
WF ch
Dobrzyńska
DS1
Zajęcia techniczne
Burzyńska
141
Język polski
Pawelska
201
7.
13.50-14.35
Religia kat.
Harasimowicz
21
Język polski
Pawelska
201
Biologia
Szymańska
125
Fizyka
Paszkowska
218
8.
14.45-15.30
WOS
Rećko
205
9.
15.40-16.25
.....

3 C
Data publikacji: 25.02.2018

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Matematyka
Lisowska
108
Język polski
Lompart
20
Religia kat.
Borek E.
212
Język angielski1
Sołowianowicz
109
Język niemiecki2
Misiejuk
202
2.
8.55-9.40
Fizyka
Paszkowska
218
WDŻWR
Kotyńska
123
Język polski
Lompart
20
Godz. wychowawcza
Sołowianowicz
109
Historia
Białasz
124
3.
9.50-10.35
Historia
Białasz
124
Chemia
Cybulińska
217
Fizyka
Paszkowska
218
Język angielski1
Sołowianowicz
109
Język niemiecki2
Misiejuk
202
WF dz
Chyża
MS41
WF ch
Dobrzyńska
silownia
4.
10.45-11.30
WF dz
Chyża
MS41
WF ch
Dobrzyńska
DS1
Język niemiecki1
Łapiński
119
Język angielski2
Sołowianowicz
109
Matematyka
Lisowska
108
WF dz
Chyża
MS41
WF ch
Dobrzyńska
DS1
EdB
Białasz
124
5.
11.50-12.35
Zajęcia artystyczne
Molska
203
WF dz
Chyża
MS41
WF ch
Dobrzyńska
silownia
Matematyka
Lisowska
108
Matematyka
Lisowska
108
Język polski
Lompart
20
6.
12.55-13.40
Biologia
SZYMAŃSKA
129
Język polski
Lompart
20
Język niemiecki1
Łapiński
119
Język angielski2
Sołowianowicz
109
Geografia
Bartoszuk
211
Matematyka
Lisowska
108
7.
13.50-14.35
Język angielski2
Sołowianowicz
109
Religia kat.
Borek E.
212
Język angielski1
Sołowianowicz
109
Zajęcia techniczne
Burzyńska
141
WOS
Rećko
205
8.
14.45-15.30
Język polski
Lompart
20
9.
15.40-16.25
.....

3 D
Data publikacji: 25.02.2018

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Fizyka
Paszkowska
218
Historia
Białasz
124
EdB
Białasz
124
Matematyka
Lisowska
108
2.
8.55-9.40
Matematyka
Lisowska
108
Matematyka
Lisowska
108
Matematyka
Lisowska
108
Biologia
Szymańska
125
Geografia
Bartoszuk
211
3.
9.50-10.35
Język angielski2
Siemionczyk
112
Język angielski1
Lajdorf
202
Historia
Białasz
124
Język polski
Lompart
20
Matematyka
Lisowska
108
WF dz1
Marczuk
DS3
WF ch
Suproń
DS2
4.
10.45-11.30
Język niemiecki1
Łapiński
119
Język niemiecki2
Misiejuk
202
Zajęcia artystyczne
Molska
203
Język niemiecki2
Misiejuk
202
Język niemiecki1
Łapiński
119
Chemia
Cybulińska
217
WF dz1
Marczuk
DS3
WF ch
Suproń
DS2
5.
11.50-12.35
Język polski
Lompart
20
Język polski
Lompart
20
Religia kat.
Harasimowicz
21
Fizyka
Paszkowska
218
Język angielski1
Lajdorf
202
Język angielski2
Siemionczyk
112
6.
12.55-13.40
Język polski
Lompart
20
Język angielski1
Lajdorf
202
Język angielski2
Siemionczyk
112
Zajęcia techniczne
Burzyńska
141
Język polski
Lompart
20
WOS
Białasz
124
7.
13.50-14.35
Godz. wychowawcza
Białasz
124
WF dz
Grzegorek S.
DS1
WF ch
Suproń
DS2
WF dz
Grzegorek S.
DS2
WF ch
Suproń
MS30
WF dz
Grzegorek S.
DS1
WF ch
Suproń
MS30
WOS
Białasz
124
8.
14.45-15.30
WF ch
Suproń
DS1
WF dz1
Marczuk
DS2
WF dz
Grzegorek S.
DS1
WF ch
Suproń
DS2
WF dz
Grzegorek S.
DS2
WF ch
Suproń
DS3
WF dz
Grzegorek S.
DS1
WF ch
Suproń
MS30
Religia kat.
Harasimowicz
21
9.
15.40-16.25
WF ch
Suproń
DS2
WF dz1
Marczuk
DS1
.....

3 K
Data publikacji: 25.02.2018

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Godz. wychowawcza
Rećko
205
Geografia
Bartoszuk
211
Fizyka
Paszkowska
218
Matematyka
Janczarska
207
Język polski
Pawelska
201
2.
8.55-9.40
Historia
Rećko
205
Religia kat.
Borek E.
212
WF dz
Klimaszewski
DS1
WF ch
Zajko
DS2
Chemia
Cybulińska
217
Język polski
Pawelska
201
3.
9.50-10.35
Matematyka
Janczarska
207
Historia
Rećko
205
WF dz
Klimaszewski
DS1
WF ch
Zajko
DS2
Język angielski
Zdanowicz
208
Fizyka
Paszkowska
218
4.
10.45-11.30
WF dz
Klimaszewski
DS2
WF ch
Zajko
DS3
WF dz
Klimaszewski
DS1
WF ch
Zajko
DS2
Matematyka
Janczarska
207
WF dz
Klimaszewski
DS2
WF ch
Zajko
DS3
Zajęcia artystyczne
Molska
203
5.
11.50-12.35
WF dz
Klimaszewski
DS2
WF ch
Zajko
DS3
WF dz
Klimaszewski
MS30
WF ch
Zajko
DS1
WOS
Rećko
205
WF dz
Klimaszewski
DS2
WF ch
Zajko
DS3
WF dz
Klimaszewski
MS30
WF ch
Zajko
DS1
6.
12.55-13.40
Biologia
Szymańska
125
Matematyka
Janczarska
207
WOS
Rećko
205
Język polski
Pawelska
201
WF dz
Klimaszewski
MS30
WF ch
Zajko
DS1
7.
13.50-14.35
Język angielski
Zdanowicz
208
Język angielski
Zdanowicz
208
Zajęcia techniczne
Burzyńska
141
Język polski
Pawelska
201
Matematyka
Janczarska
207
8.
14.45-15.30
EdB
Białasz
124
Język polski
Pawelska
201
Język niemiecki
Łapiński
119
Język niemiecki
Łapiński
119
Religia kat.
Borek E.
212
9.
15.40-16.25
.....

3 P
Data publikacji: 25.02.2018

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00-8.45
Biologia
SZYMAŃSKA
129
WF ch
Rekść
DS1
Chemia
Cybulińska
217
2.
8.55-9.40
Matematyka
Janczarska
207
WF ch
Rekść
DS1
Język polski
Brzezińska
123
Matematyka
Janczarska
207
3.
9.50-10.35
Fizyka
Paszkowska
218
Matematyka
Janczarska
207
WF ch
Rekść
DS3
Godz. wychowawcza
Brzezińska
123
Religia kat.
KS Chajter
21
4.
10.45-11.30
Historia
Mierzyński
124
Język polski
Brzezińska
123
WF ch
Rekść
DS3
WOS
Białasz
205
Fizyka
Paszkowska
218
5.
11.50-12.35
Język polski
Brzezińska
113
Język polski
Brzezińska
123
Geografia
Bartoszuk
211
Język polski
Brzezińska
123
Matematyka
Janczarska
207
6.
12.55-13.40
EdB
Białasz
124
Zajęcia artystyczne
Molska
203
Matematyka
Janczarska
207
Historia
Mierzyński
124
Język rosyjski1
Lajdorf
202
Język niemiecki2
Łapiński
119
7.
13.50-14.35
Język angielski
Siemionczyk
112
Religia kat.
KS Chajter
21
Język angielski
Siemionczyk
112
Język rosyjski1
Lajdorf
202
Język niemiecki2
Łapiński
119
WF ch
Rekść
DS1
8.
14.45-15.30
WFch1
Lewończuk
silownia
Język angielski
Siemionczyk
112
Zajęcia techniczne
Burzyńska
141
WFch1
Lewończuk
DS3
WF ch
Rekść
DS1
9.
15.40-16.25
WFch1
Lewończuk
silownia
WFch1
Lewończuk
DS3
.....
Astar Plany Lekcji.
http://www.astar05.pl