ZSP nr 5 w BIAŁYMSTOKU

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku ul. Magnoliowa 13

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
IX Konkurs Biblijny- uczniowie ks. Mariusza Romańczuka na podium

IX Konkurs Biblijny- uczniowie ks. Mariusza Romańczuka na podium

Drukuj

front bDSC00653Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego w Diecezji Białostocko-Gdańskiej został zorganizowany IX Konkurs Biblijny. Tematy tegorocznej edycji konkursu zostały zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana. Uczniowie kl. VII, VIII i gimnazjaliści rozwiązywali test z wiedzy biblijnej.

17 maja w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i podziękowań wszystkim uczestnikom konkursu.

Na uroczystości byli obecni: ks. Jan Fiedorczuk – dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Białostocko-Gdańskiej, ks. Mirosław Filimoniuk – wizytator diecezjalny, ks. Roman Płoński – wizytator diecezjalny, Adam Musiuk – zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, Stefan Nikiciuk – wiceprzewodniczący Rady Miasta, Joanna Misiuk – przewodnicząca komisji edukacji, Ksenia Juchimowicz – wiceprzewodnicząca komisji kultury, Barbara Uścinowicz – konsultant CEN w Białymstoku oraz Mirosława Pietkiewicz – doradca metodyczny MODM w Białymstoku.

Ojciec Jan Fiedorczuk w imieniu Władyki i organizatorów pogratulował uczniom uczestnictwa w konkursie, wskazując na Biblię jako księgę, która stanowi źródło właściwych wzorców postępowania dla każdego chrześcijanina. Zastępca Prezydenta Adam Musiuk podkreślił aspekt dydaktyczny i wychowawczy konkursu, którego celem jest popularyzacja czytania i znajomości Pisma Świętego wśród młodzieży.

<foto1>  <foto2>  <foto3>  <foto4> <foto5>  <foto6>  <foto7>  <foto8> <foto9>  <foto10>  <foto11>

Zwycięzcami konkursu zostali następujący uczniowie:I miejsce – Nela Pawluczuk – Szkoła Podstawowa Nr 3 z DNJB w Bielsku Podlaskim,
II miejsce – Damian Smolej – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Białymstoku,
III miejsce – Magdalena Bebko – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Białymstoku.

Wyróżnienia: Daria Sapiołko –Szkoła Podstawowa Nr 28 w Białymstoku,
Gabriela Burak – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Białymstoku.


Uczniów przygotował katecheta religii prawosławnej ks. Mariusz Romańczuk.

 


Organizatorami konkursu biblijnego byli: Wydział Katechetyczny Diecezji Białostocko – Gdańskiej, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.