ZSP nr 5 w BIAŁYMSTOKU

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku ul. Magnoliowa 13

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Kontakt

tematy projeky 2014_2015

Drukuj

LISTA TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 18

im. króla Stefana Batorego ROK. SZK. 2014/2015

<<plik PDF do pobrania>>

l

Nazwisko i imię

TEMAT

CEL

Artysiewicz Dorota

Twórczość Jacka White'a.

Poznanie i analiza twórczości Jacka White'a.

Bartoszuk Barbara

„Podlasie – moja mała ojczyzna”

Rozbudzanie zainteresowania własnym regionem, ukazanie regionu i poczucie dumy z przynależności do tego miejsca.

Bobka Bogusław

Negatywne skutki dopingu w sporcie.

Uświadomienie uczniom szkodliwości stosowania środków dopingujących.

Bołbot Elżbieta

Parki Narodowe Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

 

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy o Wielkiej Brytanii oraz wykonanie prezentacji multimedialnej w języku angielskim i skoroszytu mających służyć później jako pomoc dydaktyczna w przygotowaniu się uczniów do konkursów, zwłaszcza Wojewódzkiego konkursu Języka Angielskiego.

Borek Brunon

Rola współpracy zawodników w drużynie siatkarskiej

Popularyzacji piłki siatkowej w społeczności szkolnej

Borek Elżbieta

SANKTUARIA MARYJNE W MOJEJ OKOLICY.

 

Uczeń zna miejsca kultu maryjnego

-zna historię powstania sanktuarium

-zna historię objawień Maryi

-potrafi wymienić cuda, które się dokonały za przyczyna Maryi

-zna miejsca związane z kultem Maryi.

Brzezińska Barbara

Adaptujemy prozę do potrzeb sceny, czyli przygotowujemy spektakl teatralny.

 

Adaptują wybrany tekst prozatorski do potrzeb spektaklu teatralnego i przygotowują przedstawienie teatralne.

Brzostowska Grażyna

 

Daleko czy blisko ?

Zapoznanie się z różnymi sposobami mierzenia długości od czasów najdawniejszych po współczesne.

Brzozowska Agnieszka

„ Cuda architektury a bryły złożone” .

 

Rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów poprzez obserwowanie, analizowanie i opisywanie otaczającego świata.

Burzyńska Dorota

Marzenia a możliwości. Jaki zawód chciałbym wykonywać w przyszłości?

Uczeń rozumie rolę świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia i przyszłego zawodu.

Cybulińska Elżbieta

,,Czy sól musi być słona? Właściwości i zastosowania wybranych soli"

Zapoznanie uczniów z bogactwem zastosowań związków zaliczanych do soli w różnych dziedzinach naszego życia.

Daniluk Anna Małgorzata

Wielokulturowość Podlasia – bogactwem regionu.

Zapoznanie uczniów z mniejszościami narodowymi i grupami etnicznymi zamieszkującymi region i możliwościami wykorzystania tej różnorodności w rozwoju gospodarczym Podlasia.

Dobrzyńska Lucyna

Siatkarski Ośrodek Szkolny w Publicznym Gimnazjum NR 18 w Białymstoku

 

Popularyzacja Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego w Publicznym Gimnazjum Nr 18 w Białymstoku.

Fiłończuk Joanna

Motyw rycerza w różnych tekstach kultury (m. in. "Krzyżakach", "Potopie", "Panu Wołodyjowskim" H. Sienkiewicza itp.)

Poznanie zasad postępowania rycerzy w różnych epokach literackich i odniesienie ich do czasów współczesnych.

Grzegorek Sebastian

Rola Libero w piłce siatkowej.

Popularyzacja piłki siatkowej w społeczności szkolnej.

Harasimowicz Piotr

„Świątynie w naszym regionie”.

 

Zapoznanie młodzieży z bogactwem kultury i architektury regionu.

Kształtowanie postawy rozumienia potrzeby zachowania dzieł kultury dla przyszłych pokoleń.

Janczarska Ewa

Organizacja wycieczki szkolnej

 

Umiejętność planowania z wykorzystaniem wiedzy matematycznej.

Kalina Mirosława

Szukamy danych o naszych przodkach. Jak odtworzyć drzewo genealogiczne rodziny?

Gromadzenie danych z archiwum w celu odtworzenia związków genealogicznych.

Klimaszewski Jacek

Bądź zdrów - hartuj się.

Poznanie sposobów hartowania organizmu i podnoszenie odporności na choroby.

Lajdorf Barbara

Najwięksi władcy w historii Rosji.

 

Pogłębiane wiedzy historycznej na temat władców Rosji. Doskonalenie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji z multimediów.

Leszkowicz Celina

"Polskie minerały"

Poznanie składu chemicznego oraz zastosowanie minerałów występujących w Polsce.

Lewończuk Konrad

Wpływ treningu na wydolność i sprawność fizyczną.

Umiejętność przeprowadzania próby wydolnościowej.

Lisowska Monika

"Budżet świątecznych wydatków."

Uczniowie wykorzystują narzędzia matematyczne do badania, analizy i opisu zjawisk społecznych i ekonomicznych.

Lompart Maria

„Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt…” Portret kobiety w literaturze, muzyce i sztuce.

 

Stworzenie prezentacji multimedialnej, ekspozycji plastycznej oraz oprawy muzycznej służące wzbogaceniu wiedzy na temat motywu kobiety w literaturze i sztuce.

Łapiński Adam

"Meine Stadt Białystok - moje miasto Białystok"

 

Poznanie i utrwalenie słownictwa związanego z infrastrukturą miasta oraz doskonalenie umiejętności opisywania zabytków,

ciekawych miejsc i imprez Białegostoku w języku niemieckim.

Łempicki Daniel

Stretching w treningu piłkarskim

Uświadomienie uczniów o znaczeniu stretchingu w zapobieganiu kontuzji.

Marczuk Andrzej

"Aktywność fizyczna".

Rola i znaczenie w życiu człowieka. Formy ruchu dla różnych grup wiekowych."

Molska Małgorzata

Świat technik dekoracyjnych.

Posługiwanie się wybranymi technikami dekoracyjnymi.

Mroziewska Ewa

,,Polscy Ojcowie Europy”

 

Rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej dokonań wielkich Polaków w wymiarze europejskim. Kształtowanie uczuć patriotycznych i postawy właściwego stosunku do dziedzictwa kulturowego.

Misiejuk Iwona

" Przewodnik turystyczny po krajach niemieckojęzycznych"

Zapoznanie uczniów  z atrakcjami turystycznymi krajów niemieckojęzycznych np; zabytki, interesujące miejsca.

Nieścior Grażyna

"Focus on Poland / Białystok”

Zaprezentowanie własnego miasta (regionu lub kraju) w formie literacko-plastycznej; poszerzenie wiedzy oraz wzbogacenie słownictwa związanego z historią, geografią, literaturą, kulturą, sztuką oraz postaciami słynnych Polaków / białostoczan.

Paszkowska Hanna

"Zapomniani, wybitni polscy wynalazcy- między innymi Jan Czochralskiego"

Rola Jana Czochralskiego i innych polskich wynalazców w spektakularnym rozwoju elektroniki.

Pawelska Mirosława

"Miłość niejedno ma imię..." - motyw miłości w wybranych utworach narracyjnych i lirycznych na przestrzeni wieków.

Ukazanie różnych rodzajów miłości w utworach literackich oraz postaw bohaterów objętych motywem.

Rećko Joanna

O korupcji prawie wszystko.

Budowa społeczeństwa wolnego od zjawiska korupcji poprzez kształtowanie świadomości i wiedzy młodych obywateli odnośnie przyczyn , przejawów i skutków tego przestępstwa.

Rekść Piotr

Wpływ żywienia na organizm człowieka i jego rola w sporcie.

Uczeń poznaje główne składniki odżywcze oraz ich funkcje, jaką spełniają w organizmie człowieka. 

Rodziewicz Katarzyna

Taniec ludowy jako jeden z elementów aktywności ruchowej młodzieży.

Doskonalenie koordynacji ruchowej z jednoczesnym ukazaniem piękna muzyki ludowej.

Romańczuk Iwona

O naszym Prawosławiu.

Zainteresowanie uczniów wartościami duchowymi płynącymi z tradycji
Cerkwi Prawosławnej. Kształtowanie prawidłowych postaw chrześcijańskich.

Ks. Romańczuk Mariusz

Podlasie świątyniami słynie.

Zapoznanie ze sztuką sakralną Podlasia, pogłębianie wiedzy dotyczącej historii regionu, kształtowanie świadomości religijnej, zapoznanie z bogactwem architektonicznym świątyń.

Siemiończyk Regina

A Guide to British Cuisine.

Poznanie tradycyjnych dań kuchni brytyjskiej, opracowanie książki kucharskiej.

Sobolewska Bożena

„PRZESZCZEP SOBIE ZDROWIE”

 

Uwrażliwianie młodzieży na problemy medyczne i etyczne dawców oraz biorców narządów, poszerzenie wiedzy dotyczącej transplantologii.

Sołowianowicz Joanna

„Teenagers and money” - (Nastolatki i pieniądze).

 

Ćwiczenie praktycznych umiejętności związanych z gospodarowaniem pieniędzmi przez młodzież.

Suproń Jarosław

Osiągnięcia Publicznego Gimnazjum 18 w Lidze lekkoatletycznej
 dziewcząt i chłopców 2004-2014 roku.

 

Szymańska Barbara

Rola celulozy w przyrodzie i gospodarce człowieka.

Uświadomienie roli celulozy w przyrodzie i gospodarce człowieka.

Śliżewska Maria

Otaczają nas dźwięki.

Uczymy się dostrzegać zjawiska fizyczne wokół nas.

Turowska – Kuzyka Bogusława

"Wielościany, które cieszą wzrok i pobudzają wyobraźnię".

Rozwijanie wyobraźni przestrzennej (w tym sprawności manualnej) i intuicji matematycznej.

Waszkiewicz Joanna

Zaprezentuj muzykę popularną w Wielkiej Brytanii od lat 60-tych do czasów współczesnych i przeanalizuj jej zmiany.

Uczeń zapoznaje się z głównymi trendami muzycznymi na przełomie XX i XXI wieku, dostrzega zmiany i upodobania muzyczne społeczeństwa angielskiego, poznaje zmiany kulturowe zachodzące od lat 60-tych do czasów współczesnych.

Wasilewski Cezary

TAŃCE REGIONALNE JAKO JEDEN Z PRZYKŁADÓW FORM REKREACJI RUCHOWEJ MŁODZIEŻY.

 

Zajko Zbigniew

Wątek polski w historii Igrzysk Olimpijskich.

Zainteresowanie historią Igrzysk Olimpijskich.

Zajkowska Barbara

Najlepsi lekkoatleci województwa podlaskiego.

Poznanie postaci najwybitniejszych lekkoatletów województwa podlaskiego.